Pradžia Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai
Pirmadienis, 29 Kovas 2021 09:40

VEIKLOS PROGRAMOS

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės Jūratės Savaikaitienės 2021 metų veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai (spausti čia)

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2021 m. veiklos planas (spausti čia)

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2018 m. veiklos programa (spausti čia)

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2017 m. veiklos programa (spausti čia)

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2021-2023 m. strateginis veiklos planas (spausti čia)

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2019-2021 m. strateginis veiklos planas (spausti čia)

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2018-2020 m. strateginis veiklos planas (spausti čia)

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2017-2019 m. strateginis veiklos planas (spausti čia)

PROJEKTAI

  • 2021-2022 m. projektas "Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas" (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001). Projekto veikla "Švietimo pagalbos plėtra nacionaliniu ir savivaldybės lygmeniu", kurios tikslas - plėtoti specialiosios, specialiosios pedagoginės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
  • 2020 m. projektas „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose“ (Rotary International Globalus projektas GG1743565 ,,Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“). Projekto tikslas – sukurti, atspausdinti ir taikyti reagavimo į vaikų ir paauglių savižudybių riziką Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose algoritmą.
  • 2020 m. projektas „Turi profesiją – turi ateitį“ (ESF projektas Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001).2013 m. kovo mėn. iki 2013 m. gegužės mėn. projektas ,,Ugdymo modelio „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, skatinančio mokyklos bendruomenė bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijose“ (Nr.VP1-2.2.-ŠMM-05-K-01-122/P2).
  • 2012 m. Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba kaip projekto partneriai dalyvauja projekte ,,Dėl 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą‘‘ VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonės ,,Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą‘‘. 2009 m. birželio 22 d. Švietimo ir mokslo ministerija, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras pasirašė projekto ,,Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ finansavimo ir administravimo sutartį. Pagal sutarties 5.1 punktą Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba yra projekto partneris.
  • 2012 m. Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba kaip projekto partneriai dalyvauja projekte ,,Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“.
  • 2012 m. vasario, kovo mėnesiais vyks ŠMM Švietimo aprūpinimo centro projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ mokymų programa ,,Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams“.
  • 2012 m. lapkričio mėn. ŠMM Švietimo aprūpinimo centro projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ mokymų programa ,,Ankstyvoji intervencija vaikystėje“.
  • 2012 m. lapkričio - gruodžio mėn. projektas ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrame lavinime ir profesiniame mokyme“.
  • 2012 m. gruodžio - vasario mėn. SPPC prokjeto ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“ Vaiko kalbos raidos vertinimo metodikos tyrimo antrasis etapas.
  • 2012 m. spalio - gruodžio mėn. projekto „Lyderių laikas 2“ bendroji konsultantų mokymo programa.
 


Kalendorius

gegužės 2022
PATKPŠS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031