Pradžia Naujienos
Administracinė informacija
2011-04-15, 16 Mokymai ,,Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis“
Pirmadienis, 18 Balandis 2011 06:12

2011-04-15, 16 Mokymai ,,Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis“.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendindamas valstybės planavimo projektą ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, organizavo mokymus ,,Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis“ (II dalis). Mokymai vyko Vilniaus universitete. Mokymuose dalyvavo tarnybos psichologės Jolita Adomaitytė, Svetlana Ragelienė ir Lina Akelytė.

 
2011-04-11 Straipsnis laikraštyje tema ,,Vaikus auklėkime su meile ir pagarba“
Ketvirtadienis, 14 Balandis 2011 08:28

2011-04-11 Straipsnis laikraštyje tema ,,Vaikus auklėkime su meile ir pagarba“.

Marijampolės laikraštyje ,,Suvalkietis“ Nr.42 (9275) balandžio 9 d. buvo išspausdintas straipsnis tema ,,Vaikus auklėkime su meile ir pagarba“. Straipsnį parengė tarnybos psichologė Jolita Adomaitytė.

Skaityti daugiau...
 
2011-04-05 – 08 Seminaras tema ,,Rizikos grupės vaikų ir paauglių konsultavimas“
Penktadienis, 08 Balandis 2011 08:04

2011-04-05 – 08 Seminaras tema ,,Rizikos grupės vaikų ir paauglių konsultavimas“.

Vilniuje vyko tęstinių mokymų programos ,,Rizikos grupės vaikų ir paauglių konsultavimas“ penktasis seminaras. Vyko praktiniai ir teoriniai užsiėmimai. Seminare dalyvavo tarnybos psichologė Joleta Norkienė.

 
2011-04-04 – 07 Kvalifikacijos kėlimo kursai ,,Komandinis darbas ir atvejo vadyba ambulatorinėje psichikos sveikatos priežiūros sistemos grandyje“
Penktadienis, 08 Balandis 2011 08:02

2011-04-04 – 07 Kvalifikacijos kėlimo kursai ,,Komandinis darbas ir atvejo vadyba ambulatorinėje psichikos sveikatos priežiūros sistemos grandyje“.

Valstybinis psichikos sveikatos centras kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutu organizavo kvalifikacijos kėlimo kursus ,,Komandinis darbas ir atvejo vadyba ambulatorinėje psichikos sveikatos priežiūros sistemos grandyje“, kurie vyko Kaune. Kursuose dalyvavo tarnybos psichologė Jolita Adomaitytė.

 
2011-04-01, 02 Mokymai ,,Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis“
Antradienis, 05 Balandis 2011 09:34

2011-04-01, 02 Mokymai ,,Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis“.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendindamas valstybės planavimo projektą ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, organizavo mokymus ,,Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis“ (I dalis). Mokymai vyko Vilniaus universitete. Mokymuose dalyvavo tarnybos psichologės Jolita Adomaitytė, Svetlana Ragelienė ir Lina Akelytė.

 
2011-03-30 Marijampolės savivaldybės administracijos Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdis
Ketvirtadienis, 31 Kovas 2011 08:11

2011-03-30 Marijampolės savivaldybės administracijos Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdis.

Marijampolės savivaldybės administracijos salėje vyko Marijampolės savivaldybės administracijos Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas ,,Vaiko ir paauglių užimtumo Marijampolės savivaldybėje organizavimas, stengiantis juos atitraukti nuo neigiamos socialinės aplinkos“. Posėdyje dalyvavo tarnybos direktorė Gražina Ambrasienė ir psichologė Jolita Adomaitytė.
Skaityti daugiau...
 
2011-03-30 Pasitarimas dėl Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinės tarybos steigimo
Ketvirtadienis, 31 Kovas 2011 08:05

2011-03-30 Pasitarimas dėl Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinės tarybos steigimo.

Marijampolės švietimo centre vyko pasitarimas dėl Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinės tarybos steigimo. Pasitarime dalyvavo tarnybos specialioji pedagogė Jūratė Savaikaitienė (specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė) ir tarnybos psichologė Joleta Norkienė (psichologų metodinio būrelio pirmininkė).

Skaityti daugiau...
 
2011-03-29 Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos koordinacinis pasitarimas ,,Bendradarbiavimas tarp teisėsaugos institucijų, problemos ir jų sprendimo būdai“
Trečiadienis, 30 Kovas 2011 07:25

2011-03-29 Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos koordinacinis pasitarimas tema ,,Bendradarbiavimas tarp teisėsaugos institucijų, problemos ir jų sprendimo būdai“.

Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros salėje vyko Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos koordinacinis pasitarimas kartu su prokuratūros ir policijos pareigūnais tema ,,Bendradarbiavimas tarp teisėsaugos institucijų, problemos ir jų sprendimo būdai“. Pasitarime dalyvavo tarnybos direktorė Gražina Ambrasienė, psichologės Jolita Adomaitytė ir Svetlana Ragelienė.

Skaityti daugiau...
 
2011-03-28, 29 Seminaras tema ,,Krizių valdymas mokykloje“
Trečiadienis, 30 Kovas 2011 07:19

2011-03-28, 29 Seminaras tema ,,Krizių valdymas mokykloje“.

Seminaro tikslas: parengti visų Lietuvos mokyklų krizių valdymo komandas tinkamai reaguoti įvykus krizei, mažinant destruktyvias krizių pasekmes ir jų pasikartojimo riziką. Seminarą vedė tarnybos psichologė Joleta Norkienė.

 
2011-03-29 Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos renginių, skirtų Tėvų metams, planas
Antradienis, 29 Kovas 2011 08:14

 2011-03-29 Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos renginių, skirtų Tėvų metams, planas. 

Skaityti daugiau...
 
2011-03-29 Kvietimas tėvams registruotis į mokymo programą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“
Antradienis, 29 Kovas 2011 08:01

2011-03-29 Kvietimas tėvams registruotis į mokymo programą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“.

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, tęsdama renginių ciklą, skirtą Tėvų metams, nuo 2011 m. kovo mėn. pradėjo tėvų registraciją į mokymo programą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, kuri remiasi T.Gordono koncepcija „Auklėjimas be pralaimėjimų“ bei A.Faber ir E.Mazlish „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytųsi ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų“.

Skaityti daugiau...
 
2011-03-23 Interviu Marijampolės televizijai apie akciją ,,Savaitė BE PATYČIŲ“
Trečiadienis, 23 Kovas 2011 10:52

2011-03-23 Interviu Marijampolės televizijai apie akciją ,,Savaitė BE PATYČIŲ“.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Svetlana Ragelienė davė interviu Marijampolės televizijai apie akciją ,,Savaitė BE PATYČIŲ“.

Skaityti daugiau...
 
2011-03-16 Socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas tema ,,Netinkamas vaikų elgesys ir jo korekcija socialinio pedagogo veikloje“
Ketvirtadienis, 17 Kovas 2011 12:16
2011-03-16 Socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas tema ,,Netinkamas vaikų elgesys ir jo korekcija socialinio pedagogo veikloje“.

Marijampolės švietimo centre vyko socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas tema ,,Netinkamas vaikų elgesys ir jo korekcija socialinio pedagogo veikloje“. Susirinkime dalyvavo ir pranešimą ,,Specialiųjų poreikių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas“ skaitė tarnybos specialioji pedagogė Jūratė Savaikaitienė.

 
2011-03-16 Profesinės supervizijos psichologams
Trečiadienis, 16 Kovas 2011 10:28

2011-03-16 Profesinės supervizijos psichologams.

Marijampolės švietimo centre vyko profesinės supervizjos psichologams (II dalis). Supervizijas vedė Vilniaus Paramos vaikams centro psichologė-psichoterapeutė E.Petkutė. Supervizijose dalyvavo tarnybos psichologės Joleta Norkienė, Jolita Adomaitytė ir Ugnė Lengvinaitė – Žemaitienė.

 
2011-03-15 Straipsnis laikraštyje tema ,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“ – jau Marijampolėje!“
Trečiadienis, 16 Kovas 2011 10:23

2011-03-15 Straipsnis laikraštyje tema ,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“ – jau Marijampolėje!“.

Marijampolės laikraštyje ,,Suvalkietis“ Nr.31 (9264) kovo 15 d. buvo išspausdintas straipsnis tema ,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“ – jau Marijampolėje!“. Straipsnį parengė tarnybos psichologės Jolita Adomaitytė ir Joleta Norkienė.

Skaityti daugiau...
 
2011-03-15 Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos valdybos posėdis
Trečiadienis, 16 Kovas 2011 09:50

2011-03-15 Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos valdybos posėdis.

Vilniaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo tarnybos direktorė Gražina Ambrasienė.

Skaityti daugiau...
 
2011-03-09 Pasitarimas tema ,,Vaiko gerovės link“
Ketvirtadienis, 10 Kovas 2011 08:35

2011-03-09 Pasitarimas tema ,,Vaiko gerovės link“.

Marijampolės mokykloje – darželyje ,,Žiburėlis" vyko pasitarimas tema ,,Vaiko gerovės link“, kuris buvo skirtas bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, atsakingiems už specialųjį ugdymą. Pasitarime dalyvavo ir pranešimą skaitė tarnybos direktorė Gražina Ambrasienė.

Skaityti daugiau...
 
2011-03-01 Seminaras tema ,,Supažindinimas su logopedinio masažo technikomis ir jų taikymas šalinant dizartrijas“
Trečiadienis, 02 Kovas 2011 08:18

2011-03-01 Seminaras tema ,,Supažindinimas su logopedinio masažo technikomis ir jų taikymas šalinant dizartrijas“.

Marijampolės Petro Armino pagrindinėje mokykloje vyko seminaras tema ,,Supažindinimas su logopedinio masažo technikomis ir jų taikymas šalinant dizartrijas“. Seminarą vedė Abromiškių reabilitacijos centro logopedė metodininkė E. Šliauterienė. Seminare dalyvavo tarnybos specialioji pedagogė Jūratė Savaikaitienė,  logopedės Dalė Žemaitienė ir Vida Kvaraciejienė.

 
2011-03-01 Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkimas
Trečiadienis, 02 Kovas 2011 08:06

2011-03-01 Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkimas.

Marijampolės Petro Armino pagrindinėje mokykloje vyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. Susirinkime dalyvavo tarnybos direktorė Gražina Ambrasienė, specialioji pedagogė Jūratė Savaikaitienė, logopedės Dalė Žemaitienė ir Vida Kvaraciejienė.

Skaityti daugiau...
 
2011-02-28 Pasitarimas dėl Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinės tarybos steigimo
Antradienis, 01 Kovas 2011 08:06

2011-02-28 Pasitarimas dėl Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinės tarybos steigimo.

Marijampolės švietimo centre vyko pasitarimas dėl Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinės tarybos steigimo. Pasitarime dalyvavo tarnybos specialioji pedagogė Jūratė Savaikaitienė (specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė) ir tarnybos psichologė Joleta Norkienė (psichologų metodinio būrelio pirmininkė).

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kalendorius

sausio 2022
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?