Pradžia Naujienos
Administracinė informacija
2011-09-12, 14 Programos ,,Zipio draugai“ seminaras
Antradienis, 13 Rugsėjis 2011 07:36

2011-09-12, 14 Programos ,,Zipio draugai“ seminaras.

Marijampolės mokykloje-darželyje „Žiburėlis" vyko seminaras priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams pagal Tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą ,,Zipio draugai". Programos ,,Zipio draugai“ tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa siekiama pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas. Seminarą vedė tarnybos psichologė Joleta Norkienė.

 
2011-09-08 Marijampolės savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje renkama psichologinių įgūdžių lavinimo grupė pradinių klasių mokiniams.
Ketvirtadienis, 08 Rugsėjis 2011 06:32

2011-09-08 Marijampolės savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje renkama psichologinių įgūdžių lavinimo grupė pradinių klasių mokiniams.

Skaityti daugiau...
 
2011-09-07 Marijampolės savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje pradedami mokymai tėvams „Mokykla tėvams ir auklėtojams“
Trečiadienis, 07 Rugsėjis 2011 07:50

2011-09-07 Marijampolės savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje pradedami mokymai tėvams „Mokykla tėvams ir auklėtojams“.

Marijampolės savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Bažnyčios g. 19, Marijampolė) 2011 m. rugsėjo 28 d. 17.30 val. pradedami mokymai tėvams „Mokykla tėvams ir auklėtojams“. Mokymų programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ remiasi T.Gordono koncepcija „Auklėjimas be pralaimėjimų“ bei A.Faber ir E.Mazlish „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytųsi ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų“.

Skaityti daugiau...
 
2011-09-02 Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dalykų Bendrųjų programų pritaikymo rekomenduojamas pavyzdys
Penktadienis, 02 Rugsėjis 2011 06:18

2011-09-02 Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dalykų Bendrųjų programų pritaikymo rekomenduojamas pavyzdys.

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dalykų Bendrąją programą pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi poreikius, mokyklos Vaiko gerovės komisijos, mokykloje dirbančių švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas. Mokykloje nesant švietimo pagalbos specialistų, mokytoją konsultuoja mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

Skaityti daugiau...
 
2011-09-01 Pagalbos gavėjų sąrašų suderinimas su tarnyba
Ketvirtadienis, 01 Rugsėjis 2011 07:39

2011-09-01 Pagalbos gavėjų sąrašų suderinimas su tarnyba.

Prasidėjus mokslo metams, įsigaliojus naujiems teisės aktams rekomenduojame Pagalbos gavėjų sąrašų lentelę. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos paskirtos Pagalbos gavėjų sąrašą komisijos pirmininko suderintą su tarnyba, tvirtina mokyklos direktorius. Dokumentą būtina įforminti laikantis raštvedybos reikalavimų: parengti ant mokyklos blanko, patvirtinti tvirtinimo žyma, registruoti bendrame mokyklos veiklos dokumentų registre. Pagalbos gavėjų sąrašus su tarnyba suderinti iki 2011 m. rugsėjo 10 d. 
Skaityti daugiau...
 
2011-08- 31 Posėdis ,,Tarnybos 2011/2012 m.m. veiklos planavimas“
Ketvirtadienis, 01 Rugsėjis 2011 07:31

2011-08- 31 Posėdis ,,Tarnybos 2011/2012 m.m.  veiklos planavimas“.

Posėdyje dalyvavo PPT specialistės: psichologės Jolita Adomaitytė, Joleta Norkienė, Ugnė Lengvinaitė – Žemaitienė, logopedės metodininkės Dalė Žemaitienė ir Vida Kvaraciejienė, specialioji  pedagogė Jūratė Savaikaitienė, PPT direktorė Gražina Ambrasienė, sekretorė Simona Samsonaitė, buhalterė Giedrė Žemaitienė, valytoja  Loreta Aranauskienė.

Skaityti daugiau...
 
Su rugsėjo 1-ąja!
Trečiadienis, 31 Rugpjūtis 2011 07:17

Su rugsėjo 1-ąja! 

Skaityti daugiau...
 
2011-08-30 Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas
Trečiadienis, 31 Rugpjūtis 2011 06:52

2011-08-30 Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

Marijampolės savivaldybės administracijos I aukšto posėdžių salėje vyko Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Pasitarime dalyvavo tarnybos direktorė Gražina Ambrasienė.

Skaityti daugiau...
 
2011-08-26 Išleistos mokomosios knygos ,,Cerebrinis paralyžius: medicininiai, pedagoginiai ir socialiniai aspektai“, ,,Dauno sindromas: medicininiai, pedagoginiai ir socialiniai aspektai“, ,,Mielomeningocelė: medicininiai, pedagoginiai ir socialiniai aspe
Penktadienis, 26 Rugpjūtis 2011 08:37

2011-08-26 Išleistos mokomosios knygos ,,Cerebrinis paralyžius: medicininiai, pedagoginiai ir socialiniai aspektai“, ,,Dauno sindromas: medicininiai, pedagoginiai ir socialiniai aspektai“, ,,Mielomeningocelė: medicininiai, pedagoginiai ir socialiniai aspektai“.

Įgyvendinant projektą ,,Efektyvesnė vaikų su negalia ir jų šeimos narių abilitacija” (finansuojamas iš Norvegijos finansinių mechanizmų ir Lietuvos Respublikos lėšomis) išleistos mokomosios knygos studentams, gydytojams rezidentams, abilitacijos ir reabilitacijos specialistų komandos nariams:

Skaityti daugiau...
 
2011-08-25 Švietimo įstaigų direktorių pasitarimas
Penktadienis, 26 Rugpjūtis 2011 07:15

2011-08-25 Švietimo įstaigų direktorių pasitarimas.

Marijampolės savivaldybėje vyko švietimo įstaigų direktorių pasitarimas, kurį organizavo Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Algis Žvaliauskas. Pasitarimo metu buvo aptarti įstaigų ūkiniai klausimai ir mokiniams siūlomi nauji projektai. Pasitarime dalyvavo tarnybos direktorė Gražina Ambrasienė.

 
2011-08-25, 26 Mokymai ,,Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis“
Penktadienis, 26 Rugpjūtis 2011 07:00

2011-08-25, 26 Mokymai ,,Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis“.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendindamas valstybės planavimo projektą ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, organizavo mokymus ,,Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis“. Mokymai vyko Vilniaus universitete. Mokymuose dalyvavo tarnybos psichologė Ugnė Lengvinaitė – Žemaitienė.

 
2011-08-24, 25 Seminaras ,,IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse kokybė“
Penktadienis, 26 Rugpjūtis 2011 06:59

2011-08-24, 25 Seminaras ,,IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse kokybė“.

Marijampolėje vyko Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto ,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ seminaras ,,IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse kokybė“. Seminare dalyvavo tarnybos direktorė Gražina Ambrasienė, specialioji pedagogė Jūratė Savaikaitienė, logopedės Dalė Žemaitienė ir Vida Kvaraciejienė.

 
2011-08-22 – 25 Kvalifikacijos kėlimo kursai ,,Komandinis darbas ir atvejo vadyba ambulatorinėje psichikos sveikatos priežiūros sistemos grandyje“
Penktadienis, 26 Rugpjūtis 2011 06:58

2011-08-22 – 25 Kvalifikacijos kėlimo kursai ,,Komandinis darbas ir atvejo vadyba ambulatorinėje psichikos sveikatos priežiūros sistemos grandyje“.

Valstybinis psichikos sveikatos centras kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutu organizavo kvalifikacijos kėlimo kursus ,,Komandinis darbas ir atvejo vadyba ambulatorinėje psichikos sveikatos priežiūros sistemos grandyje“ Kaune. Kursuose dalyvavo tarnybos psichologė Jolita Adomaitytė.

 
2011-07-05 Linkime gražios vasaros!
Antradienis, 05 Liepa 2011 08:13

2011-07-05 Linkime gražios vasaros!

Skaityti daugiau...
 
2011-06-18 – 26 Dalykinė kelionė – seminaras ,,Integruotas vaikų turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdymas. Balkanų šalių (Bosnijos ir Hercegovinos, Kroatijos ir Juodkalnijos) švietimo institucijų patirtis“
Antradienis, 28 Birželis 2011 08:24

2011-06-18 – 26 Dalykinė kelionė – seminaras ,,Integruotas vaikų turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdymas. Balkanų šalių (Bosnijos ir Hercegovinos, Kroatijos ir Juodkalnijos) švietimo institucijų patirtis“.

Dalykinę kelionę – seminarą organizavo Panevėžio rajono PPT. Dalyvavo tarnybos direktorė Gražina Ambrasienė ir specialioji pedagogė Jūratė Savaikaitienė.

Skaityti daugiau...
 
2011-06-08 Švietimo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas
Trečiadienis, 08 Birželis 2011 08:03

2011-06-08 Švietimo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas.

Marijampolės švietimo centre vyko švietimo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas. Pasitarimą vedė tarnybos psichologė Joleta Norkienė. Pasitarime dalyvavo tarnybos psichologės Jolita Adomaitytė, Ugnė Lengvinaitė – Žemaitienė ir Svetlana Ragelienė.

 
2011-06-08 Profesinės supervizijos psichologams
Trečiadienis, 08 Birželis 2011 08:02

2011-06-08 Profesinės supervizijos psichologams.

Marijampolės švietimo centre vyko profesinės supervizjos psichologams (IV dalis). Supervizijas vedė Vilniaus Paramos vaikams centro psichologė-psichoterapeutė E.Petkutė. Supervizijose dalyvavo tarnybos psichologės Joleta Norkienė, Jolita Adomaitytė ir Ugnė Lengvinaitė – Žemaitienė.

 
2011-06-07 Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos tarybos susirinkimas
Trečiadienis, 08 Birželis 2011 08:01

2011-06-07 Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos tarybos susirinkimas.

Šiaulių universitete vyko Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos tarybos susirinkimas. Susirinkime dalyvavo LRSPA tarybos narė, tarnybos specialioji pedagogė Jūratė Savaikaitienė.

 
2011-06-03, 04 Mokymai ,,Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis“
Trečiadienis, 08 Birželis 2011 08:00

2011-06-03, 04 Mokymai ,,Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis“.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendindamas valstybės planavimo projektą ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, organizavo mokymus ,,Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis“. Mokymuose dalyvavo tarnybos psichologė Milda Antanaitienė.

 
2011-05-27 Tarnybos kolektyvo darbų ir pramogų dermė gamtoje...
Antradienis, 31 Gegužė 2011 12:15

2011-05-27 Tarnybos kolektyvo darbų ir pramogų dermė gamtoje...

Gražų ir šiltą gegužės 27 d. vakarą tarnybos darbuotojai organizavo iškylą gamtoje. Vieni darbuotojai išėjo kasmetinių atostogų, kiti liko dirbti, dar kiti planuoja vasaros keliones...

Linkime visiems gražios vasaros!

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kalendorius

sausio 2022
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?