Pradžia Naujienos 2009-03-27 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinė diena Marijampolės savivaldybės vaikų lopšeliuose/darželiuose ,,Pasaka“, ,,Rūta“. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“
2009-03-27 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinė diena Marijampolės savivaldybės vaikų lopšeliuose/darželiuose ,,Pasaka“, ,,Rūta“. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“
Trečiadienis, 09 Gruodis 2009 12:28
2009-03-27 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinė diena Marijampolės savivaldybės vaikų lopšeliuose/darželiuose ,,Pasaka“, ,,Rūta“. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“.

Metodinėje dienoje dalyvavo tarnybos direktorė Gražina Ambrasienė, logopedė metodininkė Dalė Žemaitienė, psichologė Jolita Adomaitytė.

fixus 735 dscn0632

Darbotvarkė:

1. Dėl Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinių konsultacijų Marijampolės savivaldybės vaikų lopšeliuose/darželiuose ,,Pasaka“, ,,Rūta“. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“.

2. Informacija apie ugdymo įstaigų specialiųjų poreikių vaikus.

3. Specialųjį ugdymą rekomenduojantys dokumentai.

4. Specialiojo ugdymo komisijos veikla.

5. Ugdymo įstaigų darbas su specialiųjų poreikių vaikais.

6. Bendravimo ir bendradarbiavimo tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius kryptys.

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinės tarnybos direktorė ir specialistės, siekdamos padėti susidaryti bendravimo ir bendradarbiavimo su Marijampolės savivaldybės specialistais nuostatas, tenkinant vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius, šioma ugdymo įstaigoms pristatė ir padovanojo metodinio leidinio „Padėti kiekvienam" I dalį (Metodinis leidinys pedagogams), II dalį (Metodinės rekomendacijos ugdymo įstaigų pedagogams ir tėvams), III dalį (Individualios ugdymo programos. Gerosios patirties apibendrinimas, dirbant su specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turinčiais vaikais). Taip pat Marijampolės PPT direktorės edukologijos magistrės Gražinos Ambrasienės ir logopedės metodininkės Dalės Žemaitienės parengtą  ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus (I-IV klasių) mokinių (vaikų) žinių, gebėjimų ir pasiekimų įvertinimo klausimyną. PPT specialistai rekomendavo parengti stendą metodinės literatūros sklaidai ir padovanojo paruoštą medžiagą:

  • informaciją apie Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą;
  • pagalbą teikiančias organizacijas  respublikoje ir Marijampolėje;
  • patarimus tėvams „ 10 žingsnių“;
  • LR ŠMM  ir SPPC parengtus lankstinukus:  „Tėvams - apie ankstyvojo amžiaus vaikų kalbą“;  „Padėkime mikčiojančiam vaikui“;
  • ŠMM ir SPPC parengtas metodines rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymas“;
  • ŠMM ir SPPC parengtas metodines rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymas“;

Nutarta:

1. Teikti metodinę-švietėjišką pagalbą (pravesti seminarus ugdymo įstaigos pedagogams ir tėvams, SUK nariams).

2. Dalintis gerąja patirtimi, skleisti naujoves specialiųjų poreikių vaikų ugdymo srityje.

3. Sudaryti sąlygas ugdymo įstaigos grupių auklėtojoms dalyvauti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, įvertinant vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

 

Kalendorius

spalio 2021
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?