Pradžia Vadovo darbotvarkė
Vadovo darbotvarkė

2020 m. spalio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta

2020-10-09-

2020-10-19

Kasmetinės atostogos  
     

 

2020 m. rugsėjo mėn. 

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2020-09-04, 11, 18, 22-26 Kasmetinės atostogos  
     

 

2020 m. rugpjūčio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta

2020-08-17-

2020-08-25

Kasmetinės atostogos  
2020-08-27

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės savivaldybė

 

2020 m. birželio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2020-06-10 Konsultacija „Logopedų pagalbos prieinamumo ir veiksmingumo didinimas. PPT atliktos situacijos analizės pristatymas“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
     

 

2020 m. kovo mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2020-03-05, 14.00 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

2020 m. vasario mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2020-02-20 Seminaras „Vidinė komunikacija ir pokyčių valdymas“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2020-02-21 Supervizijos „Savižudybės rizikos mažinimas bendruomenėse“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

2020 m. sausio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2020-01-15 Seminaras „Mokymosi sutrikimų įtaka vaiko elgesiui, savarankiškumui ir mokymosi galimybėms“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2020-01-16, 17 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai „ASIST“ Viešbutis „Mercure“ (J. Basanavičiaus a. 8, Marijampolė)
2020-01-23, 24 Kasmetinės atostogos  
2020-01-30 Metinis direktorių veiklos vertinimas Marijampolės savivaldybė

 

2019 m. gruodžio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
20019-12-04 Konsultacija „Logopedo pagalbos prieinamumo ir veiksmingumo didinimas“ Marijampolės Petro Armino progimnazija
2019-12-05, 06

Mokymai „Prekyba žmonėmis ir patyčių ir smurto prevencija“

Viešbutis Hof Hotel, Mairinio g. 21 a., Kaunas
2019-12-11 Konsultacija „Logopedo pagalbos prieinamumo ir veiksmingumo didinimas“ Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
2019-12-16 Švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų  pasitarimas-diskusija Marijampolės Kultūros centro Dailės galerija 

2019-12-23 -

2019-12-27

Kasmetinės atostogos  

 

2019 m. lapkričio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2019-11-06 Praktinės veiklos renginys „Vaikų savižudybių prevencijos algoritmo taikymo galimybės Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-11-07, 13.00 val. Seminaras „Kaip padėti vaikui įveikti skaitymo sunkumus?“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-11-19 Konsultacija „Logopedo pagalbos prieinamumo ir veiksmingumo didinimas“ Marijampolės lopšelis – darželis „Rasa“
2019-11-20 Konsultacija „Logopedo pagalbos prieinamumo ir veiksmingumo didinimas“ Marijampolės lopšelis – darželis „Rūta“
2019-11-29 Seminaras tema „Krizių valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

2019 m. spalio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2019-10-16, 10.00 val. Seminaras „Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi galimybės ir iššūkiai“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-10-16, 14.00 val. Vaiko gerovės komisijų pirmininkų pasitarimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-10-21, 22 Mokymai „Prekyba žmonėmis, smurto ir patyčių prevencijos“ Viešbutis ,,Babilonas" (Žalioji g. 38A, Kaunas)
2019-10-23, 14.00 val. Konsultacija ,,Mokytojo padėjėjo vaidmuo gerinant specialiojo ugdymo kokybę“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

 

2019 m. rugsėjo mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2019-09-17 Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-09-19 Viešoji konsultacija „Pedagoginių psichologinių tarnybų vaidmuo didinant įtrauktį“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
2019-09-23 Praktinės veiklos renginys ,,Savižudybių prevencijos modelio ir jo taikymo algoritmų Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose kūrimas“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-09-24 Konsultacija ,,Pedagoginės psichologinės tarnybos ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimo stiprinimas gerinant specialiojo ugdymo prieinamumą ir kokybę“ Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

 

2019 m. rugpjūčio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-08-07 –

2019-08-16

Kasmetinės atostogos

 

2019-08-28 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas - seminaras Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

2019 m. liepos mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-07-22 -

2019-07-30

Kasmetinės atostogos

 

 

2019 m. birželio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta

2019-06-06 -

2019-06-15

Kasmetinės atostogos  
2019-06-19, 20 Mokymai ,,Ankstyvoji švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“ Lietuvos Kolpingo kolegija

 

2019 m. gegužės mėn.

Data, laikas Renginio pavadiimas Vieta 
2019-05-07 Seminaras ,,Konkurencingumo skatinimas per komandinį darbą. Pagyrimai ir kitas teigiamas grįžtamasis ryšys darbuotojams. Konstruktyvi kritika. Instruktavimas, kaip atlikti darbą.  Darbuotojų klaidų toleravimas. Konsultavimo CIGAR‘as“.  Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-05-10 Kasmetinės atostogos  
2019-05-13, 14  Mokymai ,,Ankstyvoji švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“ Lietuvos Kolpingo kolegija
2019-05-16 Bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-05-22 Specialiųjų pedagogų metodinis susirinkimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-05-23, 24 Mokymai ,,Ankstyvoji švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“ Lietuvos Kolpingo kolegija
2019-05-27  Psichologų metodinis pasitarimas ,,Savižudybių prevencijos modelio ir jo taikymo Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose kūrimas“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

2019 m. balandžio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-04-01

Metodinė pagalba Marijampolės ,,Žiburėlio" mokyklos-daugiafunkcio centro VGK nariams dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos

Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiacfunkcis centras

2019-04-04 Mokymai ,,Savižudybių prevencijos modelis ir jo  taikymas Lietuvos savivaldybėse“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-04-17 Seminaras ,,Darbo koordinavimo kompetencijos ugdymas. Komandos elgsenos paruošimas kritinėms situacijoms“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2019-04-26 -

2019-04-29

Kasmetinės atostogos  

 

2019 m. kovo mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-03-01

Seminaras ,,Vadovavimo meistriškumas ugdymo įstaigoje“

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2019-03-08 Metodinė pagalba Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos VGK nariams dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
2019-03-12 Seminaras ,,Vadovavimo meistriškumas ugdymo įstaigoje“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-03-27 Seminaras ,,Strateginės mokyklos veiklos kryptys: nuo vizijos iki įgyvendinimo” Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 
2019-03-29 Ugdymo įstaigų vadovų rezervo programa ,,Vadovavimo meistriškumas ugdymo įstaigoje“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

 

2019 m. vasario mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-02-05

Gerosios patirties sklaida „Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje“

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

2019-02-13

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2019-02-18

Rotary international globalaus projekto ,,Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ pristatymas

Marijampolės savivaldybė

 

2019 m. sausio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-01-11

Metodinė pagalba ,,Smalsučio“ pradinės mokyklos VGK nariams dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais bei specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos

Marijampolės ,,Smalsučio“ pradinė mokykla

2019-01-16

Metodinė pagalba ,,Šaltinio“ progimnazijos VGK nariams dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais bei specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos

Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazija

2019-01-18

Metodinė pagalba lopšelio - darželio ,,Varpelis“ VGK nariams dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos

Lopšelis - darželis ,,Varpelis“

 

2018 m. spalio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2018-10-04

Mokslinė praktinė konferencija ,,Savižudybių prevencijos pamokos Lietuvos savivaldybėse“

Europa Royale Kaunas Hotel

2018-10-17

 

2018-10-29

Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų pasitarimas

 

Seminaras ,,Krizių valdymas mokykloje"

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Vilniuje

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

2018 m. rugsėjo mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2018-09-24

Visų tipų švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

2018 m. birželio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2018-06-15

Marijampolės savivaldybės tarpinstitucinis pasitarimas

Marijampolės savivaldybės administracija

2018-06-21

Visų tipų švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

2018 m. gegužės mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2018-05-09

Kasmetinis specialiųjų poreikių mokinių saviraiškos festivalis ,,Aš viską galiu“

Ryto pagrindinė mokykla

 

2018-05-25

,,Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos įsivertinimo“ seminaras

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra Vilniuje

2018 m. balandžio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2018-04-25

Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Kalvarijos savivaldybės administracija

 

 

 

 

2018 m. vasario mėn. 

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2018-02-06, 13, 20, 27  Kasmetinės atostogos  
     

 

2018 m. sausio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2018-01-18

Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų pasitarimas

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

2018-01-30

Kasmetinės atostogos

 

 

2017 m. gruodžio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2017-12-07, 9.50 val.

Kvalifikacijos kėlimo kursai ,,Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m.“

Santakos viešbutis, Kaunas

2017-12-07, 14.00 val.

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

2017-12-11, 10.00 val.  Konsultacinis seminaras ,,Nauji dokumentai pagal LR darbo kodeksą“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2017-12-27 -

2017-12-29 

Kasmetinės atostogos  

 

2017 m. lapkričio mėn. 

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2017-11-16, 10.00 val.

Marijampolės savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdis

Marijampolės savivaldybės administracijos posėdžių salė

2017-11-16, 13.00 val.

Susitikimas sulabdaros ir paramos fondo „Algojimas“ atstovais

Marijampolės savivaldybės administracijos posėdžių salė

2017-11-22, 10.00 val. Švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų pasitarimas tema ,,Darbo kodekso aktualijos“ Marijampolės savivaldybės administracijos posėdžių salė
2017-11-28, 10.00 val. Seminaras ,,Emocinio intelekto lavinimas per komunikavimo metodus švietimo įstaigoje“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo cemtras
     

 

2017 m. spalio mėn. 

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2017-10-25, 14.00 val.

Pasitarimas dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 m. veiksmų plano

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

 

 

 

2017 m. rugpjūčio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2017-08-29, 10.00 val.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės savivaldybės administracijos posėdžių salė

 

 

 

 

2017 m. liepos mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2017-07-17 –

2017-08-11

Kasmetinės atostogos

 

 

 

 

 

2017 m. gegužės mėn. 

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2017-05-08 –

2017-05-10

Kasmetinės atostogos

 

2017-05-12, 15.00 val.

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos 150 metų jubiliejaus šventė

Marijampolės kultūros centras

2017-05-25, 14.00 val.  Bendrojo ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

 

2017 m. balandžio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2017-04-03 –

2017-04-14

Kasmetinės atostogos

 

2017-04-19

Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdis

Lietuvos Respublikos Seimas

 

2017 m. kovo mėn. 

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2017-03-01, 13.00 val.

Psichiatro I. Slušnio paskaita ,,Pagarba ir palankumas vaikui – vienas svarbiausių elementų bendruomenėje“

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2017-03-07, 9.00 val. 

Seminaras ,,Metinis darbuotojo veiklos vertinimas: darbuotojo „įkainavimas“ ar susitarimas dėl bendrų tikslų?“

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

2017-03-27, 15.30 val.  Susitikimas su Seimo Švietimo ir mokslo komiteto nariu profesoriumi Arūnu Gumuliausku Marijampolės savivaldybės administracijos salė


2017 m. vasario mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2017-02-14

Švietimo įstaigų vadovų susirinkimas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

 

 

 

2017 m. sausio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2017-01-12, 14.00 val.

Susitikimas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmų plano 2017-2019 m. ir švietimo prioritetų

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

 

 

 

2016 m. gruodžio mėn. 

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2016-12-06 

Pedagoginių psichologinių tarnybų metodinė diena

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 

2016-12-09, 13.00 val. 

Apskrito stalo diskusija „Švietimo pagalbos organizavimo ir koordinavimo sėkmės ir nesėkmės“ specialiesiems pedagogams ir logopedams

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2016-12-12 -

2016-12-14

Kasmetinės atostogos  
2016-12-15 Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų susitikimas Švietimo ir mokslo ministerija (A. Volano g. 2, Vilnius)

 

2016 m. lapkričio mėn. 

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2016-11-03 –

2016-11-04

Kasmetinės atostogos

 

2016-11-22

Viešosios konsultacijos. Konsultacijų tikslas – pristatyti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Švietimo įstatymų pataisų nuostatas. 

Kauno technikos profesinio mokymo centras 

2016-11-28, 10.00 val. Marijampolės apylinkės teisme liudyti teismo posėdžio metu Marijampolės apylinkės teismas 
2016-11-30, 14.00 val. Diskusija ,,Vaiko autisto ugdymas – iššūkiai pedagogams“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

 

2016 m. spalio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2016-10-05, 10.00 val.

Apskrito stalo diskusija

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

2016-10-10, 10.00 val.

Apskrito stalo diskusija

Marijampolės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

2016-10-26, 10.00 val. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru bei Mykolo Romerio universitetu organizuojama konferencija „Pagalba vaikams ir jų šeimoms savivaldybėse: iššūkiai ir galimybės“ Mykolo Romerio universitetas 

 

2016 m. rugsėjo mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2016-09-06

Metodinė diena su Kalvarijos gimnazijos vadovais ir specialistais

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

2016-09-07

Metodinė diena su Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos vadovais

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

2016-09-07 Metodinė diena su Marijampolės sav. Mokolų pagrindinės mokyklos vadovais ir mokytojais Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla
2016-09-15, 13.00 val. Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre 
2016-09-30, 9.00 val. Konferencija ,,Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ugdymo institucijose" Lietuvos Respublikos Seimas

 

2016 m. rugpjūčio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2016-08-30, 10.00 val.

Švietimo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui pasitarimas

Marijampolės savivaldybės administracijos posėdžių salė

 

 

 

 

2016 m. birželio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2016-06-27-

2016-08-05

Kasmetinės atostogos

 

 

 

 

 

2016 m. gegužės mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2016-05-19, 13.00 val.

Renginys ,,Mada ir ekologija 2016“

Marijampolės Jaunimo mokykla

2016-05-24, 14.30 val.

Pasitarimas ,,Bendrųjų dokumentų valdymas"

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

     

 

2016 m. balandžio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2016-04-20

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2016-04-25 -

2016-04-29

Kasmetinės atostogos

 

 

2016 m. kovo mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2016-03-02

Pasitarimas dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2015-2016 m. veiksmų plano

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

2016-03-11,12

Seminaras – edukacinė kelionė „Kūrybingumo ugdymas Lenkijos švietimo ir ugdymo įstaigose“

Punskas (Lenkijos Respublika)

2016-03-14, 13.00 val. Marijampolės savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu buvo vertinama Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita Marijampolės savivaldybės administracijos posėdžių salė

 

2016 m. vasario mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2016-02-17

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Marijampolės ,,Šaltinio” pagrindinė mokykla

2016-02-22

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Marijampolės mokykla-darželis ,,Želmenėliai” 

2016-02-24, 14.30 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

 

2016 m. sausio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2016-01-06

Metodinė diena

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija

2016-01-26 -

2016-02-04

Kasmetinės atostogos

 

 

2015 m. gruodžio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2015-12-02

Viešosios konsultacijos ,,Savivaldybės švietimo padalinio, švietimo centro ir mokyklos bendradarbiavimas gerinant mokinių pasiekimus“

Švietimo ir mokslo ministerija 

2015-12-07

Pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo ir mokslo ministerijos, specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovų susitikimas

Švietimo ir mokslo ministerija 

2015-12-21 -

2015-12-23

Kasmetinės atostogos  
     

 

2015 m. lapkričio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2015-11-10, 14.00

Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamas susitikimas su švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene, kitais ministerijos vadovais ir specialistais 

Marijampolės profesinio rengimo centras

2015-11-13

Susitikimas – diskusija švietimo kokybės, mokinių pasiekimų gerinimo ir kitais švietimui aktualiais klausimais su Panevėžio bendrojo lavinimo  ir neformaliojo ugdymo mokyklų bei švietimo pagalbos įstaigų vadovais

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2015-11-25, 14.00 val.  Pasitarimas švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 
2015-11-26, 12.00 val.  Konferencija „Pasiekimų gerinimo link: ką galime visi drauge“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 
     

 

2015 m. spalio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2015-10-01

Seminaras tema ,,Darbas su vaikais, turinčiais elgesio sutrikimų“

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2015-10-16, 13.00 val. Apskrito stalo diskusija Marijampolės savivaldybėsVaikų teisių apsaugos skyrius 
2015-10-21 Apskrito stalo diskusija Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

2015-10-27 -

2015-10-30

Kasmetinės atostogos

 

     

 

2015 m. rugsėjo mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2015-09-23

Metodinė diena

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

2015-09-29 Vaiko gerovės komisijos posėdis Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

 

 

 

 

2015 m. rugpjūčio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2015-08-26

Susitikimas su Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

2015-08-28, 10.00 val.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės savivaldybės administracijos I aukšto posėdžių salė

     

 

2015 m. birželio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2015-06-29 –

2015-08-13

Kasmetinės atostogos

 

 

 

 

 

2015 m. gegužės mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2015-05-07

Metodinė diena

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

2015-05-20

Konferencija ,,Veikime kartu", skaitytas pranešimas.

Kalvarijos gimnazija

2015-05-27, 15.00 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarime skaitytas pranešimas dėl specialiojo ugdymo organizavimo problemų  Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinė mokykla

 

2015 m. balandžio mėn. 

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2015-04-08

Švietimo tarybos posėdis

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2015-04-14

Apskritojo stalo diskusija

Viešbutis ,,Šešupės vingis"

2015-04-29

Teorinis – praktinis susitikimas su pedagoginių psichologinių tarnybų specialistais

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 

 

2015 m. kovo mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2015-03-12, 14.30 val.

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 

2015-03-16

Marijampolės savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu buvo vertinama Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2014 metų veiklos ataskaita

Marijampolės savivaldybės administracijos posėdžių salė

2015-03-18 Tėvų susirinkimas Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinėje mokykloje  Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla

2015-03-30 -

2015-04-03

Kasmetinės atostogos

 

 

2015 m. vasario mėn. 

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2015-02-03

Susitikimas su pedagoginių psichologinių tarnybų vadovais

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

2015-02-18, 10.00 val.

Švietimo, kultūros ir sporto įstaigų direktorių pasitarimas

Marijampolės savivaldybė 

2015-02-19 Metodinė diena Marijampolės mokykloje – darželyje ,,Želmenėliai“  Marijampolės mokykla – darželis ,,Želmenėliai“ 
2015-02-23

Metodinė diena Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinėje mokykloje 

Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla

2015-02-26

Metodinė diena Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinėje mokykloje

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

 

2015 m. sausio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2015-01-20

Kalvarijos savivaldybės mokyklų vadovų susitikimas

Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė mokykla

2015-01-21 

Konferencija tema „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo aktualijos ir šiandiena

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija 

2015-01-26

Švietimo pagalbos teikimas

Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla

2015-01-30, 10.00 val.  Seminaras „Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai 2015 m.“ Viešbutis „Mercure Marijampolė“ (J. Basanavičiaus a. 8, Marijampolė)
2015-01-30, 14.00 val. 

Susitikimas su Marijampolės laikraščio ,,Suvalkietis“ žurnaliste Loreta Akeliene

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

 

2014 m. gruodžio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2014-12-29

Susitikimas su Marijampolės vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais

Marijampolės saviva;dybės pedagoginė psichologinė tarnyba

 

2014 m. lapkričio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2014-11-12, 14.00 val.

Tarpžinybinis pasitarimas

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

 

2014 m. spalio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2014-10-13, 11.00 val.

Mokslinis ir praktinis seminaras ,,EEG Biofeedbacko metodikos panaudojimas pedagogų, logopedų ir psichologų darbe“  

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

2014-10-23 - 

2014-11-02

Kasmetinės atostogos

 

 

2014 m. rugsėjo mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2014-09-16 - 20 

Tarptautinis mokomasis vizitas

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras,  įgyvendindamas  projektą ,,Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo (si) formų plėtra, II etapas", organizavo PPT vadovams  mokomąjį vizitą į Lenkijos Respubliką, susipažinti su šios šalies pedagoginių psichologinių tarnybų veikla. 

2014-09-22, 13.00 val. 

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

2014-09-24, 25 Seminaras ,,Mokymosi strategijos – kaip mokyti mokinius mokytis?“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

2014 m. rugpjūčio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2014-08-28, 9.00 val.

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės savivaldybės posėdžių salė

 

2014 m. liepos mėn. 

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2014-07-02 –

2014-08-08

Kasmetinės atostogos

 

 

2014 m. birželio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2014-06-16

Tarptautiniai mokymai ,,Kompleksinę negalią turinčių mokinių ugdymo galimybės taikant inovatyvius ugdymo metodus ir IKT, ugdymo programų, ugdomosios aplinkos pritaikymas“

,,Panorama”, Sodų g.14, Vilnius

 

2014-06-17

 

2014 m. gegužės mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2014-05-05

Tarptautiniai mokymai ,,Kompleksinę negalią turinčių mokinių ugdymo galimybės taikant inovatyvius ugdymo metodus ir IKT, ugdymo programų, ugdomosios aplinkos pritaikymas“

,,Panorama”, Sodų g.14, Vilnius

 

2014-05-06

2014-05-07

Meninės raiškos festivalis ,,Aš viską galiu“

Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinė mokykla 

2014-05-09, 9.00 val.

Konferencija ,,Psichikos sveikatos strategijos nuostatų įgyvendinimas Lietuvos mokyklose: priemonės, strategijos, problemos“

Klaipėdos universitetas 

2014-05-21, 14.00 val. Pasitarimas tema ,,Švietimo pagalbos mokiniui kokybės analizė: patirtis ir problemos“. Pasitarimas skirtas švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams, įstaigų vadovams, atsakingiems už specialiojo ugdymo organizavimą. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

2014-05-26 -

2014-06-06

Kasmetinės atostogos  

 

2014 m. balandžio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2014-04-07 –

2014-04-18

Kasmetinės atostogos

 

2014-04-28, 12.00 val.

Marijampolės savivaldybės tarybos posėdis

Savivaldybės Tarybos posėdžių salė

2014-04-29 Vaiko gerovės komisijos posėdis Marijampolės ,,Smalsučio“ pradinė mokykla

 

2014 m. kovo mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2014-03-20, 14.30 val.

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

 

2014 m. vasario mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2014-02-05, 11.00 val.

Bendras švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės savivaldybės administracijos posėdžių salė

2014-02-20, 10.00 val.

Seminaras tema ,,Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklos optimizavimo galimybės, organizuojant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2014-02-20, 13.00 Metodinė diena Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

 

2014 m. sausio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2014-01-03, 10.00 val.

Seminaras ,,Bendradarbiavimas Vaiko gerovės komisijoje įvertinant ir tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius“

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

2014-01-15, 10.00 val.

Regioninės grupės pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų ir specialistų metodinė diena

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

2014-01-17, 9.00

Darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

2014-01-24, 10.00 Projekto „Lietuvos visuomenė prieš prekybą žmonėmis: sisteminis pagalbos modelis“ susitikimas Marijampolės savivaldybė

 

2013 m. gruodžio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2013-12-03, 12.00 val.

Konferencija „Šiuolaikinė mokykla: šviesti, šviestis, kilti, kelti...“

Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžių salė

2013-12-06, 14.00 val.

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro 20-ojo jubiliejaus šventė

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras

2013-12-10, 10.00 val. Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų ir Druskininkų logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio narių susitikimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
2013-12-11, 13.00 val. Apskrito stalo diskusija apie PPT mobilios komandos kompleksiškos pagalbos teikimą Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla
2013-12-30, 14.00 val.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Marijampolės ,,Smalsučio“ pradinė mokykla

 

2013 m. lapkričio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2013-11-19, 13.00 val.

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis susirinkimas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2013-11-21, 11.00 val. Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų susitikimas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
2013-11-29, 14.00 avl. Marijampolės Jaunimo mokyklos 20 metų jubiliejaus iškilmės Marijampolės Jaunimo mokykla

 

2013 m. spalio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2013-10-03, 14.00 val.

Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdis Marijampolės savivaldybė
2013-10-04, 14.00 val. Tarptautinės Mokytojų dienos šventė Marijampolės kultūros centras

2013-10-18, 8.00 val.

Išplėstinis Vaiko gerovės komisijos posėdis

Marijampolės Jaunimo mokykla

2013-10-18, 13.00 val.

Išplėstinis direkcinis posėdis

Marijampolės ,,Saulės” pradinė mokykla
2013-10-21, 13.30 val.

Pasitarimas dėl viešųjų paslaugų aprašymų rengimo ir skelbimo įstaigos interneto svetainėje

Marijampolės savivaldybė
2013-10-29, 10.00 val. Pasitarimas ,,Švietimo pagalba mokiniui: situacijos analizė ir galimybės“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

2013 m. rugsėjo mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2013-09-02

Diskusija „Šiuolaikinė mokykla ir mokytojas: iššūkiai, lūkesčiai, tradicijos“

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

2013-09-06, 14.00 val.

Marijampolės švietimo centro 20-ojo veiklos jubiliejaus ir Meilės Lukšienės vardo suteikimo iškilmės

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2013-09-07 Krizės valdymo komandos narių neeilinis susirinkimas ir krizės valdymo organizavimas

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

2013-09-09, 15.00 val. Konsultacija Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pedagogams ir specialistams Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
2013-09-11, 10.00 val. Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas

Kalvarijos savivaldybės Nemunaičių pagrindinė mokykla

2013-09-11, 14.00 val.

Krizės valdymo komandos narių neeilinis susirinkimas ir Krizės valdymo organizavimas

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
2013-09-12, 9.00 val.

Susitikimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

2013-09-12, 15.00 val. Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas

Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinė mokykla

2013-09-13, 11.00 val. Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas

Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinė mokykla

2013-09-19, 14.00 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

2013 m. rugpjūčio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2013-08-28, 14.00 val

Pasitarimas ,,Tarnybos 2013-2014 m.m. veiklos planavimas“

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

2013-08-29, 10.00 val.

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės švietimo centras

 

 

 

 

 

Kalendorius

spalio 2020
PATKPŠS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031