Pradžia Veikla Informacija dėl brandos egzaminų pritaikymo
Informacija dėl brandos egzaminų pritaikymo
Antradienis, 03 Lapkritis 2020 09:36

Informacija dėl brandos egzaminų pritaikymo

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, buvę mokiniai ir eksternai turi teisę laikyti pritaikytus brandos egzaminus bei lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą.

Marijampolės savivaldybės mokyklos, kuriose mokosi 12 klasės (IV gimnazijos klasės) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iki š. m.lapkričio 6 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai turi pateikti reikalingą informaciją pažymoms išrašyti.

Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintu ,,Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašu“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418899/asr, Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba),prašo mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkų:

1.Informuoti šiuos mokinius dėl prašymo pateikimo lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos bei brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokyklos vadovui.

2.Mokiniai, kurie nėra vertinti Tarnyboje, bet turi klausos sutrikimų ar kochlearinių implantų, regos sutrikimų, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, dizartriją, privalo pateikti gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus:

 • mokinys ir buvęs mokinys, turintis vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) ar kochlearinį implantą pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas ar kochlearinis implantas),
 • mokinys ir buvęs mokinys, turintis regos sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodoma regos sutrikimo grupė (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas),
 • mokinys ir buvęs mokinys, turintis judesio ir padėties sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje nurodoma judesio ir padėties sutrikimo grupė (vidutinis, sunkus, labai sunkus).

3. Iki 2020 m. lapkričio 6 d. Tarnybai pateikti 12 klasės (IV gimnazijos klasės) mokinių, buvusių mokinių ir eksternų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašą, kuriems bus reikalingos Tarnybos pažymos dėl brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos pritaikymo.

Prašome:

 • mokinių sąrašus atsiųsti Word variante šriftu Times New Roman 12 (nesiųsti skenuoto dokumento);
 • tiksliai nurodykite mokinio asmens duomenis, specialiųjų ugdymosi poreikių grupę, specialiųjų ugdymosi poreikių lygį;
 • sąrašus siųskite adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Rekomenduojame paskirti atsakingą asmenį, kuris:

 • palaikytų ryšį su Tarnyba;
 • aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (skaitymo) sutrikimo (esant vidutiniams, dideliems ar labai dideliems specialiesiems ugdymosi poreikiams), būtinybę organizuoti gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) ir užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių) brandos egzaminus atskiroje brandos egzamino centro patalpoje;
 • aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio raidos sutrikimo ar dėl nerimo spektro sutrikimo, būtinybę laikyti brandos egzaminus mokiniui įprastoje ugdymosi aplinkoje (t. y. mokykloje, kurioje mokomasi/mokytasi);
 • atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad nerimo sutrikimai gali būti gydomi ir išgydomi. Brandos egzaminų pritaikymui, kai mokinys pageidauja laikyti egzaminus įprastoje ugdymosi aplinkoje, reikalingi šį sutrikimą patvirtinantys medicininiai dokumentai;
 • pateiktų Tarnybai Pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją (8 priedas), jei mokinys buvo vertintas ne Marijampolės savivaldybės PPT. Pateiktų Tarnybai šių mokinių (nevertintų Marijampolės savivaldybės PPT) lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos originalius (neatšviestus) ištaisytus rašto darbus (rašinius, diktantus, atpasakojimus, kūrybinius darbus), jei mokiniams buvo nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai dėl specifinio mokymosi (rašymo) sutrikimo ar bendrųjų mokymosi sutrikimų;
 • surinktų kitus Tarnybai reikalingus dokumentus (žr. Tvarkos aprašą);
 • pasiimtų paruoštas EP pažymas iš Tarnybos (apie paruoštas pažymas atsakingas asmuo bus informuotas).

alt

 

Kalendorius

balandžio 2021
PATKPŠS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?