Pradžia Tarnybos biblioteka
Tarnybos biblioteka

Nr.

 

Metodinės literatūros pavadinimas

Kiekis

Kaina

1.

D. Štitilienė. Matematika 1 klasė

1

52,53

2.

J. Danilavičius. Aušrelė

1

19,58

3.

R. Giedrienė. Pažink pasaulį 1 klasė

1

80,32

4.

Metodinis rinkinys psichologams. Vaikų patyrusių seksualinę prievartą, ir jų artimųjų reabilitacija ir reintegracija.

1

-

5.

R. Dobranskienė. Mokyklos bendruomenės vadyba.

1

-

6.

A. Vilkienė. Ypatingųjų vaikų integruotas muzikinis ugdymas

1

22,48

7.

A. Judraitis. Asmenybės adaptacija: kintamųjų sąveika

1

16,09

8.

Ypatingieji mokiniai (spec. ugdymo įvadas)

1

43,81

9.

Jūs ne vieni (sud. Kasparavičienė ir kt.)

1

11,01

10.

I. Kaffemanienė, I.Burneckienė. Spec. poreikių vaikų žaidimo gebėjimų ugdymas

1

14,48

11.

O.Štitilienė. Specialiųjų poreikių mokinių matematikos ugdymas

1

14,00

12.

A. Galkienė. Pedagoginė sąveika

1

19,90

13.

J. Ambrukaitis. Lietuvių kalbos specialioji didaktika.

1

19,60

14.

J. Pacevičius. Studijuojantiems psichologiją.

1

6,60

15.

J. Vengalienė. Klasės vadovo knyga

1

22,50

16.

Peliuko skaičiai

1

7,10

17.

Peliuko raidynas

1

12,10

18.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas VIII dalis

1

15,50

19.

Skaitinukai

1

4,00

20.

Skaitiniai III – IV klasių mokiniams

1

8,90

21.

L. Radzevičienė. Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, psichosocialinė raida

1

13,30

22.

Specialiojo ugdymo pagrindai

1

45,00

23.

Ypatingieji vaikai (mokiniai)

1

38,00

24.

Psichologijos atlasas, I t.

1

24,00

25.

Psichologijos atlasas, II t.

1

24,00

26.

Asmenybės ir bendravimo psichologija

1

32,30

27.

Psichologija

1

54,00

28.

V. Plentaitė. Šaltinėlis (II-oji knyga)

1

14,90

29.

A. Kiseliovas, D. Kiseliova. Matematikos pasaulyje II klasė

1

15,10

30.

B. Balčytis. Skaičių šalis

1

4,30

31.

E. Marcelionienė. Šaltinėlis (I-oji knyga, 2 klasė)

1

14,90

32.

A. Kiseliovas, D. Kiseliova. Matematikos pasaulyje I klasė

1

16,60

33.

A. Kiseliovas, D. Kiseliova. Matematikos pasaulyje I klasė

1

16,60

34.

V. Jonynienė. Pasaulis ir aš

1

5,20

35.

A. Kiseliovas, D. Kiseliova. Matematikos pasaulyje. Pratybos II klasė

1

4,95

36.

A. Kiseliovas, D. Kiseliova. Matematikos pasaulyje. Pratybos II klasė

1

4,95

37.

B. Balčytis. Skaičių šalis II klasė

1

4,30

38.

Šiaulių universitetas. Specialusis ugdymas

1

19,10

39.

Noriu aiškiai kalbėti

1

15,62

40.

Šaltinėlis vadovėlis

1

51,81

41.

Skaitymo testai (Kronta)

1

30,00

42.

Logico primo. Apranga (3216)

1

11,43

43.

Logico primo. Zoologijos sode (3217)

1

11,43

44.

Logico primo. Piešiame, meistraujame, statome (219)

1

11,43

45.

Logico primo. Spalvos ir formos (3223)

1

11,43

46.

Logico primo. Skaičiuokime ir lyginkime (3224)

1

11,43

47.

Logico primo. Raskime ir sujunkime (3225)

1

11,43

48.

Logico primo. Kiekiai ir skaičiai (3226)

1

11,43

49.

Logico primo. Žiūrėkime ir kalbėkime (3227)

1

11,43

50.

Logico primo. Loginiai žiadimai (3230)

1

11,43

51.

Logico primo. Saugus eismas (3231)

1

11,43

52.

Logico priccolo. Gera pradžia (3302)

1

11,43

53.

Logico priccolo. Skaičiavimas (3474)

1

11,43

54.

Logico priccolo. Skaičiavimas (3475)

1

11,43

55.

Logico priccolo. Sedėtis ir atimtis I d. (3476)

1

11,43

56.

Logico priccolo. Sudėtis ir atimtis II d. (3477)

1

11,43

57.

Rėmeliai Logico Primo

1

18,64

58.

Rėmeliai Logico Piccolo

1

18,64

59.

Mokymo priemonių kūrimas

1

15,00

60.

Mokymo priemonių kūrimas

1

15,00

61.

Profesijos vadovas

1

20,00

62.

Smurto prevencija mokyklose

1

20,00

63.

Socialinė pedagogika: teorija ir praktika

1

20,00

64.

Socialinė pedagogika: teorija ir praktika

1

20,00

65.

J. Leliūgienė. Socialinė pedagogika

1

40,00

66.

Metodinės rekomendacijos

1

4,77

67.

Metodinės rekomendacijos

1

4,77

68.

Klasės vadovo užrašai

1

16,20

69.

Prasmingas dialogas su ugdytinių tėvais – vaiko sėkminga socialinė praktika

1

24,00

70.

Specialusis ugdymas (mokslo darbai)

1

19,06

71.

Geoff Petty. Šiuolaikinis mokymas

1

41,50

72.

Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika

1

23,65

73.

Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika

1

23,65

74.

Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika

1

23,65

75.

Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika

1

23,65

76.

Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika

1

23,65

77.

Raveno knyga. Spalvotos progresuojančios matricos

1

40,00

78.

Raveno knyga. Spalvotos progresuojančios matricos

1

40,00

79.

Raveno knyga. Spalvotos progresuojančios matricos

1

40,00

80.

Raveno knyga. Spalvotos progresuojančios matricos

1

40,00

81.

Raveno knyga. Spalvotos progresuojančios matricos

1

40,00

82.

Skaičių šalis. Matematika 1 klasė, I-oji knyga (spec. progr.)

1

71,90

83.

Skaičių šalis. Matematika 1 klasė, II-oji knyga (spec. progr.)

1

71,90

84.

Mokyklos vadovai kaitos procese

1

75,10

85.

Hiperaktyvus ar labai gabus?

1

12,29

86.

Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis 5 kl. I d.

1

6,58

87.

Psichologiniai piešinių testai

1

16,40

88.

Mano vaikai. Priešmokyklinis vaiko ugdymas. Tėvų ir pedagogų knyga

1

21,63

89.

Mūsų klasė

1

16,38

90.

Zylutė. Skaitymo pradžiamokslis keturmečiui

1

19,90

91.

Genelis. Skaitymo pradžiamokslis penkiamečiui

1

20,00

92.

Liepelė. Skaitymo pradžiamokslis šešiamečiui

1

21,40

93.

Skaitymo pratybos (su įdedama ,,Metodinė medžiaga mokytojui“)

1

24,90

94.

Mano antroji knyga

1

13,05

95.

Mano antroji knyga

1

13,05

96.

Senelio pasakėlės

1

10,92

97.

I. Dulkienė. Pradinuko matematika

1

5,60

98.

Lietuvių kalbos pratimai ir užduotys

1

5,25

99.

Lietuvių kalbos pratimai ir užduotys

1

5,25

100.

Diktantai pradinukui

1

5,46

101.

Diktantai pradinukui

1

5,46

102.

V. Dobrovolskienė. Diktantai 5 - 12 kl.

1

11,76

103.

V. Dobrovolskienė. Diktantai 5 - 12 kl.

1

11,76

104.

A. Zabotka. Diktantai 5 - 12 kl.

1

10,92

105.

A. Zabotka. Diktantai 5 - 12 kl.

1

10,92

106.

V. Dobrovolskienė. Lietuvių k. testai 6 kl.

1

13,65

107.

V. Dobrovolskienė. Lietuvių k. testai 6 kl.

1

13,65

108.

V. Dobrovolskienė. Lietuvių k. testai 7 kl.

1

13,65

109.

V. Dobrovolskienė. Lietuvių k. testai 7 kl.

1

13,65

110.

V. Dobrovolskienė. Lietuvių k. testai 8 kl.

1

12,29

111.

V. Dobrovolskienė. Lietuvių k. testai 8 kl.

1

12,29

112.

A. Bortkevičius. Matematikos testai 4 kl.

1

5,46

113.

A. Bortkevičius. Matematikos testai 4 kl.

1

5,46

114.

A. Bortkevičius. Matematikos testai 2 kl.

1

5,46

115.

A. Bortkevičius. Matematikos testai 2 kl.

1

5,46

116.

Lietuvių kalbos testai 3 kl.

1

6,88

117.

Lietuvių kalbos testai 3 kl.

1

6,88

118.

E. Adomavičiūtė. Lietuvių klabos testai ir pratimai

1

6,20

119.

E. Adomavičiūtė. Lietuvių klabos testai ir pratimai

1

6,20

120.

Matematikos testai 3 kl.

1

5,46

121.

Matematikos testai 3 kl.

1

5,46

122.

Matematikos testai 9 kl.

1

5,46

123.

Matematikos testai 9 kl.

1

5,46

124.

Lavinamosios užduotys 5 - 6 m. I d.

1

8,19

125.

Lavinamosios užduotys 5 - 6 m. I d.

1

8,19

126.

Lavinamosios užduotys 6 - 7 m. II d.

1

8,19

127.

Lavinamosios užduotys 6 - 7 m. II d.

1

8,19

128.

Lavinamosios užduotys 3 - 4 m. I d.

1

8,19

129.

Lavinamosios užduotys 3 - 4 m. I d.

1

8,19

130.

Lavinamosios užduotys 4 - 5 m. I d.

1

8,19

131.

Lavinamosios užduotys 4 - 5 m. II d.

1

8,19

132.

Lietuvių kalbos užduotys 5 kl.

1

13,81

133.

Lietuvių kalbos užduotys 5 kl.

1

13,81

134.

Lietuvių kalbos testai 4 kl.

1

6,88

135.

Lietuvių kalbos testai 4 kl.

1

6,88

136.

Rašymas 1 kl. 3 sąsiuvinis

1

3,28

137.

Rašymas 1 kl. 3 sąsiuvinis

1

3,28

138.

Rašymas 1 kl. 2 sąsiuvinis

1

3,28

139.

Rašymas 1 kl. 2 sąsiuvinis

1

3,28

140.

Aš mokausi! Mano biblioteka

1

29,90

141.

Aš mokausi! Mano biblioteka

1

29,90

142.

Užduočių kraitelė CD

1

31,20

143.

Šaltinėlis. Elementoriaus mokytojo knygos priedas (2)

1

17,90

144.

Plakatas ,,Transporto priemonės“

1

6,61

145.

Plakatas ,,Transporto priemonės“

1

6,61

146.

Plakatas ,,Medžiai“

1

6,61

147.

Plakatas ,,Daržovės“

1

6,14

148.

Plakatas ,,Daržovės“

1

6,14

149.

Plakatas ,,Medžiai“

1

6,60

150.

Raidynas. Spausdintinės raidės

1

11,70

151.

Raidynas. Spausdintinės raidės

1

11,70

152.

Raidynas. Rašytinės raidės

1

11,70

153.

Raidynas. Rašytinės raidės

1

11,70

154.

Laukiniai gyvūnai. Mano pirmoji knyga

1

7,90

155.

Laukiniai gyvūnai. Mano pirmoji knyga

1

7,90

156.

Matematikos testai 6 kl.

1

4,37

157.

Lietuvių kalbos gramatikos testai

1

12,80

158.

Lietuvių kalbos užduotys  5 - 12 kl.

1

12,80

159.

Gyvenimiškosios matematikos link

1

9,20

160.

Mokomosios lietuvių kalbos taisyklės

1

8,00

161.

V. Dobrovolskienė ir kt. Lietuvių kalbos ir literatūros testai

1

12,20

162.

Lietuvių kalbos vartojimo ir rašybos testai

1

7,50

163.

Kartojimas – mokslų motina. Mokymo priemonė pasirengti valstybiniam lietuvių kalbos egzaminui

1

7,50

164.

Skaitinukai 1 - 2 kl. mokiniams

1

4,20

165.

J. Šustauskienė. Atpasakojimai pradinukui 2 - 4 kl.

1

3,50

166.

Ir mokytojui, ir mokiniui. Lietuvių kalbos ir literatūros testai 5 - 8 kl.

1

7,00

167.

Mažųjų matematika

1

14,50

168.

Motyvacijos būdai. Asmens sėkmę lemiantys faktoriai

1

19,90

169.

Pagrindinės baimės formos

1

22,05

170.

Bendravimo psichologija

1

24,70

171.

Spalvinimo knygelė. Paršiuko kaimynai

1

2,05

172.

Spalvinimo knygelė. Vijo lizdą pelėda

1

2,05

173.

Spalvinimo knygelė. Transformeriai

1

2,05

174.

Spalvinimo knygelė. Animacija

1

2,05

175.

Nuspalvink. Automobiliai

1

1,43

176.

V. Dobrovolskienė. Lietuvių k. ir literatūros testai

1

12,20

177.

V. Dobrovolskienė. Lietuvių kalbos ir literatūros testai

1

12,20

178.

Pažinimo paveikslynas

1

5,71

179.

Pažinimo paveikslynas

1

5,71

180.

Plakatas

1

1,69

181.

Matematikos plakatų rinkinys II kl.

1

29,80

182.

Stalo žaidimas (naminiai gyvūnai ir jų jaunikliai)

1

11,01

183.

Stalo žaidimas (naminiai gyvūnai ir jų jaunikliai)

1

11,01

184.

Stalo žaidimas ,,Skaičių LOTO“

1

11,01

185.

Stalo žaidimas ,,Žaidžiu ir skaitau“

1

11,01

186.

Stalo žaidimas ,,Metų ratas“

1

13,56

187.

Stalo žaidimas ,,Metų ratas“

1

13,56

188.

Stalo žaidimas ,,LOTO žaisdami mokomės profesijos“

1

11,86

189.

Stalo žaidimas ,,LOTO žaisdami mokomės profesijos“

1

11,86

190.

Stalo žaidimas ,,Skaičiai ir paveiksliukai“

1

14,40

191.

Stalo žaidimas ,,Skaičiai ir paveiksliukai“

1

14,40

192.

Dėlionė – medinė (iki 3 m.)

1

3,98

193.

Dėlionė – medinė (iki 3 m.)

1

3,98

194.

LOTO. Atmintis

1

6,78

195.

Atmintis (mokomasis žaidimas)

1

6,78

196.

Stalo žaidimas ,,Sudėk ir pasakok“

1

9,74

197.

Stalo žaidimas ,,Sudėk ir pasakok“

1

9,74

198.

Stalo žaidimas ,,Šypsosi jausmų ABC“

1

10,17

199.

Stalo žaidimas ,,Šypsosi jausmų ABC“

1

10,17

200.

Žaislų rinkinys ,,Ar pažįsti laikrodį‘

1

27,12

201.

Žaislų rinkinys ,,Formos“

1

27,12

202.

Lavinimo žaislas ,,Sudėk apskritimus“

1

15,25

203.

Lavinimo žaislas ,,Sudėk formas“

1

15,25

204.

Dėlionė ,,Ar pažįsti skaičius“

1

3,81

205.

Žaislų rinkinys ,,Gyvūnai“

1

5,50

206.

Žaislų rinkinys ,,Gyvūnai“

1

5,50

207.

Žaislas ,,Mašina ir formos“

1

10,17

208.

Žaislų rinkinys ,,Lėlė ir jos namai“ (psichologams)

1

17,79

209.

Lavinimo žaislas ,,Augame sveiki“

1

58,05

210.

Lavinimo žaislas ,,Augame sveiki“

1

58,05

211.

Stalo žaidimas ,,Ar pažįsti medžius“

1

9,32

212.

Stalo žaidimas ,,Ar pažįsti medžius“

1

9,32

213.

Stalo žaidimas ,,Gyvūnai“

1

9,32

214.

Stalo žaidimas ,,Ar pažįsti gyvūnus?“

1

9,32

215.

Stalo žaidimas ,,Ar pažįsti gyvūnus?“

1

9,32

216.

Stalo žaidimas ,,Gyvūnai“

1

9,32

217.

Žaislų rinkinys

1

13,14

218.

Sekundmatis (psichologams)

1

27,12

219.

Sekundmatis (psichologams)

1

27,12

220.

Prasauskienė. Vaikų raidos sutrikimai

1

47,62

221.

J. Ambrukaitis. Lietuvių kalbos didaktinė medžiaga I d.

1

13,33

222.

J. Ambrukaitis. Lietuvių kalbos didaktinė medžiaga II d.

1

13,33

223.

J. Ambrukaitis. Lietuvių kalbos didaktinė medžiaga III d.

1

13,33

224.

J. Ambrukaitis. Lietuvių kalbos didaktinė medžiaga IV d.

1

11,43

225.

J. Ambrukaitis. Lietuvių kalbos didaktinė medžiaga V d.

1

11,43

226.

R. Ivoškuvienė ir kt. Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir nežymiai neišsivysčiusios kalbos ugdymas

1

5,05

227.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas IX d.

1

14,49

228.

J. Ryškus. Neįgalimas ir socialinis dalyvavimas

1

24,76

229.

I. Kaffemanienė. Negalės ir socialinės gerovės tyrimų met. asp.

1

11,43

230.

R. Ivoškuvienė. Autistiškų vaikų ugdymas

1

12,00

231.

A. Ališauskas. Vaiko psichologinis vertinimas pokyčių perspektyva

1

11,43

232.

A. Galkienė. Pedagoginė sąveika integruoto ugdymo sąlygomis

1

15,24

233.

Anglų-lietuvių kalbų specialiojo ugdymo žodynas: Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas

1

33,39

234.

Rogers C. Apie tapimą asmeniu. Psichoterapeuto požiūris į psichoterapiją

1

23,54

235.

Psichoanalizės terminų žodynas

1

14,79

236.

Dalley T. Dailė kaip terapija

1

22,63

237.

Atvirų visiems vaikams grupių kūrimas 2-6 m.

1

18,11

238.

S. Kaminskienė, P. Miliukienė, K. Urbonavičienė, V. Vaitekūnienė. Įsiklausyk ir tark, skaityk ir rašyk. Metodinė priemonė

1

15,90

239.

Koppensteiner C. Kaip gerai įsiminti ar išmokti.

1

13,75

240.

M. Clarkson. Kaip įveikti baimes

1

16,86

241.

Beck A. Kognityvinė terapija ir emociniai sutrikimai

1

22,94

242.

Blank - Mathien M. Kuo skiriasi mergaitės ir berniukai. Lytiškai orientuotas auklėjimas vaikų darželyje

1

11,44

243.

Mano šeima. Užduotys 5-7 m. vaikams

1

5,32

244.

Haucock J. Lavinkite atmintį. Būdai ir pratimai įvairiausiai informacijai įsiminti

1

26,63

245.

Engelbert Gressl. Logikos ugdymas

1

9,03

246.

Monkevičienė O. Mano vaikai. Priešmokyklinis vaiko ugdymas

1

17,85

247.

C.W.Dell, Jr. Mokinių mikčiojimo šalinimas. Vadovas logopedams

1

10,50

248.

Neigaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika

1

28,35

249.

Engelbert Gressl. Motorikos ugdymas

1

9,03

250.

Mūsų vaikas nepaprastai gabus: tėvams ir mokytojams

1

10,50

251.

Auklėjimas ir dvasinė asmenybės branda

1

29,20

252.

Butvilas T. Netekties išgyvenimas ir kai kurie socializacijos aspektai jaunesniame mokykliniame amžiuje

1

8,20

253.

Enciklopedinis edukologijos žodynas

1

40,50

254.

Vaičiulienė A. Paauglio psichologija

1

17,35

255.

F. Riemann. Pagrindinės baimės formos

1

18,48

256.

Stražys V. Pažinimo paveikslynas 1 dalis

1

13,65

257.

Stražys V. Pažinimo paveikslynas 2 dalis

1

13,65

258.

Integruotas ugdymas ir ugdymasis antroje klasėje

1

7,26

259.

Dilingas H., Reimeris C. Psichologija ir psichoterapija.

1

9,45

260.

Žukauskienė R. Raidos psichologija

1

19,95

261.

Rumpf J. Rėkia, pešasi, viską gadina

1

13,12

262.

I. Leliugienė. Socialinio pedagogo žinynas

1

22,28

263.

Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai

1

14,50

264.

Kai sielvartauja vaikai

1

15,34

265.

Mokymo klinika

1

13,21

266.

Neformaliojo vertinimo strategijos

1

13,20

267.

Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, orientavimosi erdvėje ugdymo vadovas I d.

1

10,71

268.

Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, orientavimosi erdvėje ugdymo vadovas II d.

1

15,08

269.

Mūsų klasė. Knyga klasės auklėtojui

1

13,21

270.

A. Bruzauskaitė. Vaikų dailės terapinis aspektas

1

9,80

271.

A. Ališauskas. Vaikų raidos ypatingų i rspecialiųjų ugdymo (si) poreikių įvertinimas. Mokomoji knyga

1

13,33

272.

Garso, žodžio, sakinio teksto raiška

1

9,06

273.

Neįgaliųjų meninis ugdymas

1

18,87

274.

Seiller P., Bryant T. Vertybių knyga

1

17,64

275.

S. Ališauskienė, V. Gudonis, L. Mikulėnaitė, J. Petrulytė, L. Radzevičienė. Ankstyvasis ugdymas: dabartinis ir perspektyvos

1

20,98

276.

S. Ališauskienė. Ankstyvoji intervencija vaikystėje

1

19,95

277.

Mockevičienė O. Ankstyvojo ugdymo vadovas.

1

6,30

278.

Ivoškuvienė R., Balčiūnienė J. Artistiškų vaikų ugdymas. Mokomoji knyga

1

15,75

279.

Į vaiką orientuotas ugdymas nuo gimimo iki trijų metų

1

16,80

280.

R. Ivoškuvienė ir kt. Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas. Metodinė priemonė

1

7,15

281.

O. Štitilienė, M. Giedrikienė. Lavinamųjų klasių mokinių matematinis ugdymas (I klasė)

1

9,25

282.

Hodegetika

1

19,72

283.

Mikčiojančiųjų saviterapija

1

6,10

284.

Pileckaitė – Markovienė M., Bumblytė D. Motinystės psichologija

1

15,75

285.

Ugdymo ir ugdymosi tikslai 1-4 kl.

1

5,80

286.

V. Baracevičienė. Nežymi dizartrija

1

11,34

287.

Loginį mastymą lavinančios užduotys 1-2 kl.

1

10,34

288.

Mokymasis bendradarbiaujant

1

15,96

289.

Hausen B. Lemine. Suaugusiojo raida

1

42,00

290.

2 kl. Teksto suvokimo užduotys

1

7,60

291.

3 kl. Teksto suvokimo užduotys

1

7,60

292.

G. Petty Šiuolaikinis mokymas

1

33,20

293.

Kūrybiškumo ugdymas. Ugdykite vaikus žaisdami

1

8,79

294.

75 užduotys vaikams

1

7,19

295.

4 kl. Teksto suvokimo užduotys

1

7,27

296.

Priešmokyklinių pasiekimų aplankas

1

6,99

297.

Priešmokyklinio ugdymo kokybės vadyba

1

30,20

298.

Skaičiuoju iki trijų S1

1

10,50

299.

Ar pažįsti save

1

8,19

300.

Vertinimo aplankas

1

20,50

301.

Raktas, atrakinantis visas Pasaulio duris

1

30,30

302.

Švietimo dimensijos

1

42,35

303.

Žmogaus vystymosi kelias

1

29,85

304.

Pradinės mokyklos ugdymo turinio vadyba

1

5,46

305.

Netrukus viskas bus gerai

1

11,03

306.

Vaikų piešinių paslaptys

1

13,65

307.

Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas 1-11 kl.

1

29,00

308.

Dešimtukas. Mokomasis matematinis žaidimas 1 kl. I d.

1

24,90

309.

Dešimtukas. Mokomasis matematinis žaidimas 1 kl. II d.

1

24,90

310.

Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas III-IV kl. su užduotim

1

29,00

311.

Aušrelė 3-a knygelė (42)

1

6,90

312.

Aušrelė 2-a knygelė (41)

 

6,90

313.

Aušrelė 1-a knygelė (40)

1

6,90

314.

50 οтличных сοветοв, улοвοк и приемов тοго, как найти общий язык со свοим ребенком-подросткοм: пер. с англ. Чиавοла Д. Х. Рοстοв

1

16,16

315.

Драма οдаренного ребенка и поиск собственнοгο Я: пер. с. нем. Миллер А.

1

11,72

316.

Звездные дети. Дети, которые ставят перед нами особые задачи: пер. с. нем. Кюлевинд Г.

1

15,20

317.

Кинетический рисунок семъи: введение в понимание детей через кинетические рисунки: пер. с англ. Бернс Р., Кауфман C. X.

1

18,71

318.

Психолого-социальная рабата с инвалидами: абилитация при синдроме дауна. Нестерова Г.Ф., Безух С.М., Волкова А.Н.

1

10,86

319.

Мир peбeнкa: paзвитиe психики, страхи, социалъная адаптация, интерпретация детского рисунка. Бердникова Ю.

1

14,71

320.

Трудности в обучении. Раннее предупреждение: пер. с. нем. Учебное пособие. Барт К.

1

34,12

321.

Новые направления в игровой терапии. Лэндрет Г.

1

51,63

322.

Психологическая защита у детей. Hиколъская И.M., Грановская P.M.

1

28,38

323.

Tpeнинг взаимодействия c неуспевающим yчеником

1

11,66

324.

Диагностичеcкое oбследование детей paннего и мл. дошк. возраста. Баранова O.B., Бepeжная H.Ф., Богданова Л.Г. и др.

1

70,60

325.

Диагностикo-консультативная деятельность психолога oбразования: Meтод. пособие. Ceмаго M.M.

1

10,03

326.

Практикум по сказкотерапии. Зиневич-Eвстигнеева T.Д.

1

21,67

327.

Дневные и ночные страхи у детей. (Детская психологя и психотерапия). Захаров A.И.

1

12,93

328.

Психотерапия ceмьи. Bирджиния Caтир

1

21,67

329.

Цветовая диагностика эмоций peбенка. Opexoвa O.A.

1

10,01

330.

Гиперактивные дети. Психолого-педагогическая помощь. Moнина Г., Лютова-Робертс E., Чутко Л.

1

15,87

331.

Ландшафт детской души: Юнгианске консультирование в школах и клиниках: пер. с англ. Aллан Дж. M.

1

19,56

332.

Психологическая помощь детям c проблемами в paзвитии. Maмайчук И.И.

1

11,66

333.

Коррекция девиантного поведения. Tpeнинг для подростков и иx poдителей. Maкapтычева Г.И.

1

23,37

334.

Школьная тревожность. Диагностика и коррекция. Mикляева A.B., Pyмянцева П.B.

1

13,37

335.

„Необучаемый” peбенок в ceмье и обществе: Coциализация детей c нарушением интеллекта. Шипицына Л.M. Изд.2.

1

31,46

336.

“Tpyдный класс“. Диагностическая и коррекционная paботa. Mикляева A.B., Pyмянцева П.В.

1

16,66

337.

Психологя и психотерапия насилия. Peбенок в кризисной cитуации. Mихайлова H.Ф., Зиновьева H.O.

1

13,36

338.

Ocновы куклотерапии. Галерея кукол. Гребенщикова Л.Г.

1

8,36

339.

Paзвитие peчи и мышления. Paзвивающие задания для логопедических занятий. Кoзыревa Л.M.

1

7,92

340.

Texнология opганизации логопедическoгo oбследования. Meтод. Пос. Грибовa O.E.

1

5,72

341.

Assessment of Children: Behavioral and Clinical Applications. J.M. Sattler

1

370,32

342.

Assessment of Children: Cognitive Applications. J.M. Sattler

1

288,03

343.

Shool Refusal (Parent, Adolescent and Child Training Skills). D.Heyne

1

63,92

344.

Jakimavičienė. Prad.kl.mok.rašymo sutikr.

1

6,30

345.

Tamolienė. Dailės specialoji didaktika

1

18,00

346.

Kuncinienė. Diktantai 9-12 kl.

1

7,01

347.

Ivoškuvienė. Sutriusios raidos ugd. I d.

1

16,00

348.

Ivoškuvienė. Sutriusios raidos ugd. II d.

1

15,41

349.

Marčiukaitė. Negyvosios gamtos temų

1

6,30

350.

Štitil Lavin. Mokinių matematinis ugdymas

1

6,30

351.

Radzevičienė. Vaikų turinčių specialiųjų poreikių ugdymas

1

9,99

352.

Ivoškuvienė. Savarankiškos logopedės

1

8,00

353.

Zambevičienė. Vaiko psichologinis ugdymas

1

12,00

354.

Daulenskienė. Neurologija

1

8,40

355.

Daulenskienė. Protinio atsilikimo klinika

1

6,50

356.

Garšvienė. Augmentinė ir alternatyvioji komunikacija

1

17,99

357.

Mokytojų ugdymas 2007 Nr. 8

1

20,00

358.

Štitilienė. Kaip mokyti nežymų protinį atsilikimą turintį vaiką

1

4,80

359.

Trafaretų knygelė

1

9,80

360.

5-mečių testai

1

5,45

361.

6-mečių testai

1

5,45

362.

Skaitinukai

1

4,10

363.

3-mečių testai

1

5,45

364.

4-mečių testai

1

5,45

365.

Psichologinis konsultavimas ir diagnost.

1

17,00

366.

Individo etikos programos 1 kl.

1

3,30

367.

Pedagoginės –psichologinės situacijos

1

9,44

368.

Gilligan J. Smurtas, 2007

1

Knygų komplektas

74,69

369.

Gilligan J. Smurto prevencija, 2002

1

370.

Ribichaud M. G. Vaikas kenčia pažeminimus mokykloje

1

371.

I. Anneberg. Sielvartas po savižudybės

1

372.

Gilligan J. Smurtas, 2007

1

Knygų komplektas

74,69

373.

Gilligan J. Smurto prevencija, 2002

1

374.

I. Anneberg. Sielvartas po savižudybės

1

375.

Ribichaud M. G. Vaikas kenčia pažeminimus mokykloje

1

376.

Įrodymais pagrįstas mokymas

1

49,60

377.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų smulkiosios mat. ugdymas

1

19,00

378.

Sakytinės kalbos mokymas. Mokytojo knyga

1

15,00

379.

Atspėk. Sužinok. Parašyk.

1

12,63

380.

Taisyklingai tariu S, Z, C, Dz

1

13,09

381.

Garsų Š ir Ž tarimas

1

17,05

382.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas

1

52,55

383.

Kartais aš truputį mikčioju

1

10,00

384.

Mikčiojantis vaikas. Patarimai pediatrams ir šeimos gyd.

1

10,00

385.

DVD mikčiojantis tavo vaikas

1

30,00

386.

DVD intensyvi moksleivių mikčiojimo įveikimo programa

1

30,00

387.

DVD ,,Kalbėti“

1

20,00

388.

DVD ,,Logopedinė pagalba“

1

30,00

389.

Koncentracija. Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams

1

19,50

390.

Aš kurčias, bet nieko baisaus

1

19,11

391.

Užsirišk batukus

1

19,99

392.

Šiandien mokausi su peliuku Luku

1

15,00

393.

Sakytinės kalbos mokymas. Pratybos

1

25,25

394.

Mano elementorius 1 kl. Mokytojo knyga

1

25,99

395.

Aušrelė 2-a knygelė (51)

1

9,90

396.

Aušrelė 1-a knygelė (50)

1

9,90

397.

Kaip atitraukti vaikus nuo kompiuterio ir ką daryti

1

19,30

398.

Aušrelė 3-a knygelė (52)

1

9,90

399.

Mano elementorius 1 kl. Prat. sąs. Nr. 2 (63)

1

6,00

400.

Mano elementorius 1 kl. Prat. sąs. Nr. 3 (64)

1

6,00

401.

Mano elementorius A knyga 1 kl.

1

19,99

402.

Mano elementorius B knyga 1 kl.

1

19,99

403.

Mano elementorius C knyga 1 kl.

1

19,99

404.

Mano elementorius D knyga 1 kl.

1

19,99

405.

Mano pirmieji skaičiai. 1 kl. pratybų sąsiuvinis

1

12,90

406.

Mano pirmieji skaičiai. 1 kl. pratybų sąsiuvinis

1

12,90

407.

Šeštoko matematika. Aiškiai ir trumpai

1

7,99

408.

Volungė. Skaitymo pradžiamokslis

1

29,99

409.

Pupa. Lietuvių kalbos 1 kl. I d. Dalijamoji medžiaga

1

6,99

410.

Pupa. Lietuvių kalbos 2 kl. III-oji knyga (s. ,,Šok“)

1

25,99

411.

Pupa. Lietuvių kalbos 2 kl. I d. Dalijamoji medžiaga

1

6,99

412.

Pupa. Lietuvių kalbos 2 kl. II d. Dalijamoji medžiaga

1

6,99

413.

Pupa. Lietuvių kalbos 1 kl. II d.

1

6,99

414.

Riešutas. Matematika 1 kl. II knyga

1

25,99

415.

Riešutas. Matematika 1 kl. I knyga

1

25,99

416.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo gairės ir aprašas

1

8,20

417.

Ankstyvojo amžiaus vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimo gairės ir aprašas

1

8,55

418.

Riešutas. Matematikos dalijamoji medžiaga I kl.

1

8,99

419.

Riešutas. Mokytojo knyga

1

25,99

420.

Pupa. Lietuvių kalba 1 kl. I knyga

1

25,99

421.

Pupa. Lietuvių kalba 1 kl. II knyga

1

25,99

422.

Pupa. Lietuvių kalba 1 kl. III knyga

1

25,99

423.

Pupa. Lietuvių kalba 1 kl. I d. Mokytojo knyga su CD

1

32,90

424.

Pupa. Lietuvių kalba III d. Mokytojo knyga

1

15,99

425.

Pupa. Lietuvių k. 1 kl. II d. Mokytojo knyga

1

15,99

426.

Skaičių šalis 2 kl. I-oji knyga (spec. por.)

1

39,90

427.

Skaičių šalis 2 kl. II-oji knyga (spec. por.)

1

39,90

428.

Šaltinis. Lietuvių kalba 4 kl. I-oji knyga (spec. por.)

1

32,90

429.

Šaltinis. Lietuvių kalba 4 kl. II-oji knyga (spec. por.)

1

32,90

430.

Šaltinis. Lietuvių kalba 3 kl. IV-oji knyga (spec. por.)

1

32,90

431.

Šaltinis. Lietuvių k. III-oji knyga spec. por.

1

32,90

432.

Rašysena

1

16,40

433.

Pozityvus vaikas ir jam skirta Meilės kalba

1

15,00

434.

Kūno kalba

1

30,90

435.

Logopedo knyga

1

 

436.

Logopedo knyga

1

 

437.

I-IV klasių mokinių žinių, gebėjimų ir pasiekimų vertinimas. PPT užduotys

1

 

438.

V - VIII klasių mokinių žinių, gebėjimų ir pasiekimų vertinimas. PPT užduotys

1

 

439.

I-IV klasių mokinių žinių, gebėjimų ir pasiekimų vertinimas. PPT užduotys

1

 

440.

V - VIII klasių mokinių žinių, gebėjimų ir pasiekimų vertinimas. PPT užduotys

1

 

441.

Pažink pasaulį, 1 kl. (S10)

1

37,50

442.

Pažink pasaulį, 2 kl. (S10)

1

37,50

443.

D.H. Rost, F. J. Shermer. Diferencijuotas mokyklos baimės aprašas (DBA) vadovas

1

 

444.

A. Kisielienė. Labas raide

1

51,90

445.

Matematikos užduotys ir kontroliniai 6-8 kl.

1

7,12

446.

Penktoko matematika. Aiškiai ir trumpai

1

8,99

447.

Vaikai gali daugiau

1

37,80

448.

Įdomioji psichoterapija mokytojams ir tėvams

1

17,99

449.

Vienu žvilgsniu

1

30,90

450.

Pirmoji pagalba mokytojui

1

36,80

451.

Iššūkiai mokykloje. Kai mokyti probleminio elgesio vaikus

1

30,90

452.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo vadovas tėvams

1

8,88

453.

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo vadovas tėvams

1

8,88

454.

Skaitome nuo mažens. Vadovas tėvams

1

8,88

455.

Nuo raidės iki teksto. Diktantai, atpasakojimai, rašiniai I-II kl.

1

15,99

456.

Laikas

1

11,34

457.

Žodynai mažiems ir dideliems. I dalis (konspektas)

1

12,46

458.

1-2 metų vaiko smegenų mankšta

1

16,93

459.

Baltaragė

1

44,18

460.

Lietuvių kalba II kl. specialiųjų poreikių mokiniams

1

68,40

461.

Metodinė priemonė ,,Kelias namo“

1

202,00

462.

Metodinė priemonė ,,Drakoniukai“

1

130,00

463.

Metodinė priemonė ,,Kaip gyventi?“

1

130,00

464.

Vaiko socializacija. Šeima. Mokykla. Visuomenė.

1

ES projekt.

465.

Lankomumo problemų prevencija mokykloje

1

ES projek.

466.

Matematika specialiųjų poreikių mokiniams. Kontroliniai darbai ir papildomos užduotys 5-10 kl.

1

20.81

467.

Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo duris 4 kl.

1

11,50

468.

Spalvinu ir mokausi. Lietuvių k. užduočių sąs. 3 kl.

1

9,42

469.

Spalvinu ir mokausi. Lietuvių k. užduočių sąs. 1 kl.

1

7,13

470.

Dailė ir technologijos 4 kl.

1

9,90

471.

Atrask, pažink, skaityk. 1 kl. pratybų sąs.

1

6,99

472.

Dailyraštis. Dailaus rašto pratybų sąs.

1

13,50

473.

Lietuvių kalbos pratimai ir užduotys 1-4 kl. (3)

1

9,61

474.

Lietuvių kalbos pratimai ir užduotys (1)

1

9,61

475.

Lietuvių kalbos pratimai ir užduotys (4)

1

9,61

476.

Šaltinėlis 2 kl. pratybų sąs. (Nr.2)

1

7,90

477.

Matematika I pratybų sąs. 2 kl.

1

7,90

478.

Skaičių šalis II pratybų sąs. 2 kl.

1

8,90

479.

Matematikos pasaulyje 2 kl. pratybų sąs.  Nr.3

1

6,90

480.

Matematikos pasaulyje 2 kl. pratybų sąs.  Nr.4

1

6,90

481.

Rengiuosi į mokyklą. Matematika ir žiema.

1

9,90

482.

Rengiuosi į mokyklą. Matematika ir ruduo.

1

9,90

483.

Rengiuosi į mokyklą. Matematika ir pavasaris.

1

9,90

484.

Rengiuosi į mokyklą. Matematika ir vasara.

1

9,90

485.

Nuo raidės iki teksto. Diktantai, atpasakojimai, rašiniai 3-4 kl.

1

15,99

486.

Lavinimo knygutė nuo 2 metukų

1

11,22

487.

Rengiuosi į mokyklą. Aušrelė. Skaitymo knyga šešiamečiams I-oji.

1

19,99

488.

Matematikos pratybų sąsiuvinis 4 kl. Nr.1

1

22,90

489.

Matematikos pratybų sąsiuvinis 6 kl. Nr.1

1

22,90

490.

Matematikos pratybų sąsiuvinis 7 kl. Nr.2

1

22,90

491.

Matematikos pratybų sąsiuvinis 8 kl. Nr.1

1

22,90

492.

Matematikos pratybų sąsiuvinis 9 kl. Nr.1

1

22,90

493.

Matematikos pratybų sąsiuvinis 9 kl. Nr.2

1

22,90

494.

Rankos lavinimo pratybos I d.

1

9,90

495.

Rankos lavinimo pratybos II d.

1

9,90

496.

Paremk ir įgyvendink matematikos modelius. I pratybų sąs.

1

10,35

497.

Saulutė

1

18,10

498.

Išmokime skirti O ir UO

1

11,10

499.

Atmintis: Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams?

1

19,99

500.

Matematikos pratybų sąsiuvinis 8 kl. II d.

1

22,90

501.

Jausti, girdėti, matyti

1

19,99

502.

Teisingai mąstyti ir gerai jaustis

1

42,19

503.

Metodinė priemonė ,,Kaip gyventi?“

1

136,00

504.

Skaičių šalis. Matematika I knyga (spec. por.)

1

74,90

505.

Skaičių šalis. 2 kl. Matematika I knyga (spec. por.)

1

74,90

506.

Skaičių šalis. 2 kl. Matematika II knyga (spec. por.)

1

74,90

507.

Skaičių šalis. 3 kl. Matematika I knyga (spec. por.)

1

49,90

508.

Skaičių šalis. 3 kl. Matematika II knyga (spec. por.)

1

49,90

WESCO priemonės

509.

Wesco kilimėlis ,,Poster paint“

1

283,03

510.

Wesco Pop mat Magma

1

72,62

511.

Wesco pakabinamos kišenės

1

100,41

512.

Wesco medinės skaičių kortelės

1

66,48

513.

Wesco dėlionė ,,Geometrinės figūros“

1

92,52

514.

Wesco medinės geometrinės figūros (montessori)

1

240,49

515.

Wesco suverti spalvoti karoliukai (montessori)

1

167,95

516.

Wesco laikrodis

1

65,76

517.

Wesco skaitliukai

1

164,14

Gudragalvio priemonės

518.

Kortelių rinkinys ,,Permainos“

1

12,57

519.

Plastiko stovelis kortelėms

1

19,34

520.

Pakabinamas kilimėlis kortelėms ,,Obuolys“

1

81,07

521.

Kortelių rinkinys ,,Garsas K“

1

20,31

522.

Kortelių rinkinys ,,Garsai Š, Č, Ž“

1

20,31

523.

Kortelių rinkinys ,,Garsai S, C, Z“

1

20,31

524.

Kortelių rinkinys ,,Kaladėlės už, ant, po, prieš“

1

15,61

525.

Figūrinės medinės kaladėlės

1

80,33

526.

Morphur konstruktorius ,,Lietuviškos didžiosios raidės“

1

103,39

527.

Konstruktorius ,,Paveikslėliai rūšiavimui“

1

41,65

528.

Dėlionė ,,Forma-spalva-atspalvis“

1

48,35

529.

Geometrinių formų dėlionė

1

28,64

530.

Žaidimo kauliukų rinkinys inde (100 vnt.)

1

32,73

531.

Plastiko stovelis kortelėms

1

19,34

532.

Kortelių rinkinys ,,Geri darbai“

1

12,57

533.

Kortelių rinkinys ,,Permainos“

1

12,57

534.

Dėlionė ,,Forma-spalva-atspalvis“

1

48,35

535.

Susukamas meškiukas

1

25,21

536.

Medinių lėlyčių komplektas ,,Šeima“

1

58,54

537.

Žaidimas ,,Aprenk vaikus Tania ir Bruno“

1

121,98

538.

Plastiko stovelis kortelėms

1

19,34

539.

Kortelių rinkinys ,,Permainos“

1

12,57

540.

Kortelių rinkinys ,,Skaičiai ir ženklai“

1

12,57

541.

Kortelių rinkinys ,,Trupmenos“

1

16,96

542.

Balta magnetinė lenta 90x60

1

135,37

543.

Dėlionė ,,Skritulio dalys“

1

43,66

544.

Geometrinių formų dėlionė

1

28,64

545.

Skaičių lentelės

1

28,41

 

 

Kalendorius

vasario 2020
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?