Pradžia Laisvos darbo vietos
Laisvos darbo vietos

Ieškomas logopedas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): vienas logopedo etatas, terminuota darbo sutartis (darbuotojo vaiko priežiūros atostogų metu).

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedas yra specialistas, kurio pareigybės paskirtis – vertinti mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoti vaikus, jų tėvus (globėjus/rūpintojus), pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus kalbos sutrikimų prevencijos, šalinimo bei ugdymo klausimais, teikti logopedinę pagalbą mokinimas (vaikams), teikti švietimo, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir psichologinę pagalbą pedagogams ir tėvams,užtikrinant Tarnybos nuostatuose numatytos veiklos vykdymą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

Darbdavys: Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, Bažnyčios g. 19, Marijampolė

Atsakingas darbdavio asmuo: Direktorė Jūratė Savaikaitienė, tel. (8 343) 32611.

Iki kada priimami CV (gyvenimo aprašymai): iki 2021-09-01 el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir /ar kt.):

Specialistas, einantis Tarnybos logopedo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, edukologijos bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį, specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją su logopedo specializacija
  • turėti profesinę darbo patirtį logopedo pareigose švietimo įstaigoje ir ne žemesnę nei vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją;
  • žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, išmanyti Lietuvos švietimo sistemą;
  • išmanyti kalbos vertinimo metodikas, gebėti jas taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti kalbos kultūros pagrindus;
  • turėti patenkinamus kompiuterinio raštingumo gebėjimus bei informacijos paieškos ir sklaidos elektroninėmis priemonėmis įgūdžius;
  • gebėti veikti specialistų komandoje, vertinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • gebėti laikytis konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principų vykdant pareigas;
  • gebėti laikytis profesinės etikos, bendraujant su Tarnybos darbuotojais ar klientais, konsultuojant švietimo pagalbos gavėjus, teikiant informaciją ir švietimo pagalbą.

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Logopedo (specialisto, kurio pareigybės lygis – A2) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,18 iki 8,28 BD (pareiginės algos baziniais dydžiais). Konkretaus darbuotojo darbo užmokesčio koeficientas priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai pagal nustatytus kriterijus didinami nuo 5 iki 20 %dėl vykdomos veiklos sudėtingumo.

Ieškomas psichologas

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą, specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, išmanyti Lietuvos psichologinės pagalbos ir švietimo sistemas; gebėti taikyti WISC IIILT, WASI, WAIS-III intelekto vertinimo metodikas, atliekant asmens psichologinį įvertinimą; gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti kalbos kultūros pagrindus; turėti patenkinamus kompiuterinio raštingumo gebėjimus, informacijos paieškos ir sklaidos IKT (informacinių komunikacinių technologijų) priemonėmis bei naudojimosi dokumentų valdymo sistemomis įgūdžius; gebėti veikti specialistų komandoje, vertinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius; gebėti laikytis konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principų vykdant pareigas; gebėti laikytis profesinės etikos, bendraujant su Tarnybos darbuotojais ar klientais, konsultuojant švietimo pagalbos gavėjus, teikiant informaciją ir švietimo pagalbą.

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis išsilavinimas, psichologo profesinė kvalifikacija – psichologijos magistro laipsnis (studijų apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų); turėti psichologo praktinės veiklos patirties švietimo įstaigoje;

Darbo vietos adresas: Marijampolė, Bažnyčios g. 19

Kontaktinis asmuo: Jūratė Savaikaitienė

Telefonas: (8 343) 32611

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Pageidavimus pateikti: el. paštu arba telefonu.

 

Kalendorius

liepos 2021
PATKPŠS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031