Pradžia Naujienos 2010-02-02 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinė diena Marijampolės savivaldybės Sasnavos vidurinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“
2010-02-02 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinė diena Marijampolės savivaldybės Sasnavos vidurinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“
Antradienis, 09 Vasaris 2010 12:43
2010-02-02 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinė diena Marijampolės savivaldybės Sasnavos vidurinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“.

Dalyvauja: Marijampolės savivaldybės PPT direktorė Gražina Ambrasienė, specialioji pedagogė Agnė Vosyliūtė – Jurčiukonienė, Sasnavos vidurinės mokyklos direktorė Asta Giedraitienė, SUK pirmininkė direktorės pavaduotoja Milda Bukotienė, specialioji pedagogė - logopedė Neringa Raulynaitienė.

Darbotvarkė: 1. Dėl Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinės pagalbos Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinėje mokykloje tema ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“.

picture 001 picture 003 picture 005

Svarstyta:

  1. Informacija apie įstaigos specialiųjų poreikių vaikus.
  2. Specialųjį ugdymą reglamentuojantys dokumentai.
  3. Specialiojo ugdymo komisijos veikla.
  4. Ugdymo įstaigos darbas su specialiųjų poreikių mokiniais.
  5. Bendravimo ir bendradarbiavimo tenkinant vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius kryptys.

Marijampolės savivaldybės Sasnavos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja supažindino su ugdymo įstaigos struktūra, pristatė ugdymo įstaigą lankančių vaikų skaičių. Ugdymo įstaigą lanko 300 vaikų. Iš jų 22 vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Logopedinę pagalbą teikianti įstaigos logopedė dirba 0,5 etato, tokią pačią dalį etato turi ir specialioji pedagogė. Visu etatu įstaigoje dirba socialinė pedagogė.

Pagalba specialiųjų poreikių vaikams organizuojama remiantis LR Švietimo ir specialiojo ugdymo įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, ŠMM teisės aktais.

Šios ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos pirmininkė supažindino su SUK sudėtimi, veiklos planavimu, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo prioritetais. Tai specialiųjų poreikių vaikų ugdymo kokybės gerinimas, individualizavimas, tęstinumas, darbas su tėvais. Specialiojo ugdymo skyrimo ir organizavimo klausimais konsultuojasi su pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Susitikimo metu buvo aptarti tolimesni bendravimo ir bendradarbiavimo klausimai.

Nutarta:

1. Teikti metodinę-švietėjišką pagalbą (dalyvauti išplėstiniuose specialiojo ugdymo komisijos posėdžiuose,  pravesti seminarus ugdymo įstaigos pedagogams ir tėvams, SUK nariams).  

2. Dalintis gerąja patirtimi, skleisti naujoves specialiųjų poreikių vaikų ugdymo srityje. 

 

Kalendorius

sausio 2022
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?