Pradžia Veikla 2009-12-03 Seminaras tema: ,,Pradinio ugdymo Bendrųjų programų rekomendacijos specialiųjų udymo(si) poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui“
2009-12-03 Seminaras tema: ,,Pradinio ugdymo Bendrųjų programų rekomendacijos specialiųjų udymo(si) poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui“
Antradienis, 05 Sausis 2010 09:07

2009-12-03 Seminaras tema: ,,Pradinio ugdymo Bendrųjų programų rekomendacijos specialiųjų udymo(si) poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui".

Gruodžio 3 d. Kauno rajono Švietimo centre įvyko seminaras tema:  “Pradinio ugdymo Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui“. Leidinio rengėjai (Jonas Ambrukaitis, Angelija Mačiukaitė,  Rita Melienė,  Ona Štitilienė)  kalbėjo, kad Lietuvos specialusis ugdymas, palaipsniui įveikdamas medicininės-korekcinės ugdymo sistemos ribotumus, įgyja vis daugiau  socialinio įgalinimo nuostatomis grindžiamo specialiojo ugdymo modelio bruožų. Vienas iš jų – Bendrųjų ugdymo programų taikymas, mokant vaikus  turinčius specialiųjų poreikių. Pradinio ugdymo bendroji programa - tai dokumentas, reglamentuojantis pradinio ugdymo turinį.

Kas ir kodėl eina bendrojo ir specialiojo ugdymo suartinimo keliu ?

Vieno kelio šalys: Italija, Portugalija, Švedija, Norvegija, Graikija, Ispanija.

Dviejų kelių šalys : Belgija, Olandija, Bulgarija, Rumunija, Latvija.

Dviejų kelių derinimo šalys: Danija, Vokietija, Prancūzija, Estija, Austrija, Islandija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Lenkija, Slovėnija, Lietuva.

Pradinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis šiomis nuostatomis

 1. Ugdymas orientuotas į vaiką.
 2. Ugdymas integralus, visybiškas.
 3. Ugdymas diferencijuotas ir individualizuotas.
 4. Ugdymas kontekstualus.
 5. Orientuojamasi  į interpretacinį , o ne į reprodukcinį mokymąsi.
 6. Ugdymo procesas aktyvus.
 7. Ugdymas patrauklus ir džiaugsmingas.

Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo SUP mokiniams lygmenys

 • Pagal A.Galkienę, skiriami keturi individualizuotų programų lygmenys: I lygmuo – individualizuota ugdymo programa, nekeičianti dalyko turinio ( žinių ir gebėjimų); II lygmuo – modifikuota programa , įgalinanti keisti dalyko turinį nežymiai; III lygmuo -  adaptuota programa, keičianti dalyko turinį iš esmės; IV lygmuo – individualioji ugdymo programa, kai jos turinys nesiejamas  su bendrosiomis ugdymo programomis. Tai programa mokiniams, turintiems vidutinį, žymų arba labai žymų sutrikimą, orientuota į ugdymą pagal veiklas (komunikacinę, pažintinę, orientacinę, meninę, darbinę ir kt.).
 • Tokiu būdu  skiriami trys BUP pritaikymo lygmenys:  I lygmeniu BUP pritaikomos, kai mokinio specialieji ugdymo poreikiai nedideli; II – kai SUP vidutiniai; III – kai SUP dideli ir labai dideli.

Darbinių mokomųjų dalykų programų rengimas

 • Realiai bendrosios ugdymo programos pritaikomos rengiant ir įgyvendinant mokomųjų dalykų darbines programas. Jas rengia dalyko mokytojas, vadovaudamasis BUP rekomendacijomis.
 • Darbinės programos rengiamos ne trumpesniam kaip vieno trimestro ir ne ilgesniam kaip vienerių mokslo metų laikotarpiui.
 • Tenkinant vaikų individualius specialiuosius ugdymo poreikius, gali būti rengiamos ir kitos individualizuotos ugdymo programos ( kalbos ir komunikacijos trūkumų šalinimo, klausos ar regos funkcijų ugdymo, gestų kalbos mokymo, socialinės ar psichologinės pagalbos ir kt.).
 

Kalendorius

gruodžio 2019
PATKPŠS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?