Pradžia Veikla 2009-12-01 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinės konsultacijos Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“
2009-12-01 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinės konsultacijos Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“
Antradienis, 05 Sausis 2010 08:16
2009-12-01 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinės konsultacijos Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“.

Dalyvauja – Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinės mokyklos direktorius Sigitas Virbickas, SUK pirmininkė direktorės pavaduotoja Irena Rudzevičienė,  Marijampolės savivaldybės PPT specialistės: specialioji pedagogė Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė, logopedė metodininkė  Dalė Žemaitienė.

Darbotvarkė: 1. Dėl Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinės pagalbos Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinėje mokykloje tema ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“.

Svarstyta:

  1. Informacija apie įstaigos specialiųjų poreikių vaikus.
  2. Specialųjį ugdymą reglamentuojantys dokumentai.
  3. Specialiojo ugdymo komisijos veikla.
  4. Ugdymo įstaigos darbas su specialiųjų poreikių mokiniais.
  5. Bendravimo ir bendradarbiavimo tenkinant vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius kryptys.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės, siekdamos padėti susidaryti bendravimo ir bendradarbiavimo su Marijampolės savivaldybės specialistais nuostatas, tenkinant vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius, šiai ugdymo įstaigai pristatė:

- metodinio leidinio „Padėti kiekvienam" I dalį (Metodinis leidinys pedagogams);

- II dalį (Metodinės rekomendacijos ugdymo įstaigų pedagogams ir tėvams);

- III dalį (Individualios ugdymo programos. Gerosios patirties apibendrinimas, dirbant su specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turinčiais vaikais);

- Marijampolės PPT direktorės edukologijos magistrės Gražinos Ambrasienės ir specialiosios pedagogės, logopedės metodininkės Dalės Žemaitienės parengtą  metodinę priemonę „Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus (I-IV klasių) mokinių (vaikų) žinių, gebėjimų ir pasiekimų įvertinimo klausimynas“;

- Marijampolės PPT specialiosios pedagogės, logopedės metodininkės Dalės Žemaitienės parengtą metodinę priemonę „6-7 metų vaikų žinių, gebėjimų ir pasiekimų vertinimo klausimynas“.

- Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas specialiųjų poreikių mokinių,  turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui;

- Pradinio ugdymo Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas specialiųjų poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui;

PPT specialistai rekomendavo parengti stendą metodinės literatūros sklaidai ir padovanojo paruoštą medžiagą:

- lankstinuką apie Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą;

- pagalbą teikiančias organizacijas  respublikoje ir Marijampolėje;

- LR ŠMM  ir SPPC parengtus lankstinukus;

- Rita Kišonienė, Renata Dudzinskienė „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo turinio individualizavimas“.

Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja supažindino su ugdymo įstaigos struktūra, pristatė ugdymo įstaigą lankančių vaikų skaičių. Ugdymo įstaigą lanko 217 vaikų. Iš jų 19 vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Logopedinę pagalbą teikianti įstaigos logopedė dirba 0,75 etato. 0,5 etato dirba socialinė pedagogė.

Pagalba specialiųjų poreikių vaikams organizuojama remiantis LR Švietimo ir specialiojo ugdymo įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, ŠMM teisės aktais.

Šios ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos pirmininkė supažindino su SU komisijos sudėtimi, veiklos planavimu, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo prioritetais. Tai specialiųjų poreikių vaikų ugdymo kokybės gerinimas, individualizavimas, tęstinumas, darbas su tėvais. Specialiojo ugdymo skyrimo ir organizavimo klausimais konsultuojasi su pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Susitikimo metu buvo aptarti tolimesni bendravimo ir bendradarbiavimo klausimai.

Nutarta:

1. Teikti metodinę-švietėjišką pagalbą (dalyvauti išplėstiniuose specialiojo ugdymo komisijos posėdžiuose,  pravesti seminarus ugdymo įstaigos pedagogams ir tėvams, SUK nariams).

2. Dalintis gerąja patirtimi, skleisti naujoves specialiųjų poreikių vaikų ugdymo srityje.

 

Kalendorius

gruodžio 2019
PATKPŠS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?