Pradžia
2009-12-21 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinės konsultacijos Lygumų pagrindinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“
2009-12-21 Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų metodinės konsultacijos Lygumų pagrindinėje mokykloje. Tema: ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius“.

Dalyvauja: Marijampolės savivaldybės Lygumų pagrindinės mokyklos direktorė Laima Liutkevičiūtė, direktorės pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Aida Varnaitienė, mokytojai: Benius Jankevičius, Sonata Eidukevičiūtė, Asta Janušauskienė, Jolita Karpavičienė, Violeta Marcinkaitė.

pc1905561 pc1905601 pc1905671

Darbotvarkė:

  1. Dėl įstaigų bendravimo ir bendradarbiavimo tenkinant vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.
  2. Dėl informacijos apie ugdymo įstaigą ir mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą patikslinimo.
  3. Dėl ugdymo įstaigos darbo su specialiųjų poreikių mokiniais.

1. Svarstyta:  įstaigų bendravimo ir bendradarbiavimo kryptys ir galimybės, tenkinant vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė  ir Lygumų pagrindinės mokyklos direktorė Laima Liutkevičiūtė bei direktorės pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Aida Varnaitienė svarstė ir analizavo įstaigų bendravimo ir bendradarbiavimo, tenkinant vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, galimybes ir poreikį.

Mokyklos administracija pateikė bendrą informaciją apie mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimo galimybes, domėjosi tarnybos požiūriu aptariamais klausimais, siūlė bendradarbiavimo formas ( tarnybos specialistams tėvų susirinkimuose skaityti pranešimus bei atlikti pradinių klasių mokinių kalbos vertinimą).

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės atsakinėjo į klausimus, pateikė savo ugdymo situacijos vertinimus, pritarė numatytų priemonių įtraukimui į įstaigų veiklos planus (iš anksto suderinant laiką).

Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė  pateikė informaciją apie PPT veiklos formas ir kryptis, mokinių specialiųjų poreikių įvertinimą  ir specialiosios pedagoginės pagalbos efektyvinimo ugdymo įstaigose būtinybę.

Nutarta:

  1. Aktyviau bendradarbiauti tarp Marijampolės savivaldybės Lygumų pagrindinės mokyklos ir Marijampolės savivaldybės PPT identifikuojant, vertinant ir tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius.
  2. Suderinus laiką į įstaigų veiklos planus įtraukti mokyklos mokinių kalbinių gebėjimų įvertinimą ir PPT specialistų dalyvavimą mokyklos tėvų susirinkimuose.

 

2. Svarstyta:  informacijos apie ugdymo įstaigą ir mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą tikslinimas.

Mokyklos specialiojo ugdymo komisijos pirmininkė,  pateikė detalią informaciją apie  ugdymosi įstaigą, SUK veiklą, ugdymo įstaigos darbą su specialiųjų poreikių mokiniais. (Pridedamas priedas Nr.1).

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Jūratė Savaikaitienė kalbėjo, kad veiksmingam Specialiųjų poreikių moksleivių ugdymui didelės įtakos turi savalaikis mokymosi sunkumų ir priežasčių nustatymas, ugdymo plano lankstumas, teikiamos pagalbos kiekis ir kokybė.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Aida Varnaitienė pasiūlė dėl metodinių žinių poreikio ir kylančių neaiškumų mokytojams tiesiogiai kreiptis metodinės pagalbos į Marijampolės savivaldybės PPT specialistus.

Nutarta: Artimiausiu metu kreiptis kiekvienam pedagogui asmeniškai į kuruojančius įstaigą tarnybos specialistus dėl jiems kylančių klausimų.

 

3. Svarstyta: Dėl ugdymo įstaigos darbo su specialiųjų poreikių mokiniais.

Specialioji pedagogė Jūratė Savaikaitienė pasiteiravo mokytojų teikiamus pagalbos būdus ir metodus, taikomus specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo procese.

Marijampolės savivaldybės Lygumų pagrindinės mokyklos mokytojai apibūdino teikiamos pagalbos formas ir kryptingumą, bendradarbiavimo su tėvais realijas.

Specialistė Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė padarė prielaidą - esant pakankamai geras pagalbos teikimo galimybes mokykloje specialiųjų poreikių mokiniams, dėl mažesnio mokinių skaičiaus klasėse ir betarpiško kaimo bendruomenės narių bendradarbiavimo.

Nutarta: Išnaudoti visas mokyklos galimybes rekomenduojamai pagalbai teikti.

 

Kalendorius

birželio 2019
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930