Pradžia
Administracinė informacija
2020-06-01 Informacija apie pedagoginių psichologinių tarnybų darbą nuo 2020 m. birželio 1 d.
Pirmadienis, 01 Birželis 2020 06:51

2020-06-01 Informacija apie pedagoginių psichologinių tarnybų darbą nuo 2020 m. birželio 1 d.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 515 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 4.2.1. punktu, nuo 2020 m. birželio 1 d. PPT/ŠPT gali teikti paslaugas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Skaityti daugiau...
 
Informacija
Pirmadienis, 01 Birželis 2020 05:56

alt

 
Velykinis sveikinimas
Ketvirtadienis, 09 Balandis 2020 11:04

alt

 
2020-04-09 Informacija mokytojų padėjėjams.
Ketvirtadienis, 09 Balandis 2020 10:42

2020-04-09 Informacija mokytojų padėjėjams.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius organizuoja nuotolinių mokymų ciklą „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai“. Kviečiami mokytojų padėjėjai, dirbantys su įvairaus amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, dalyvauti nuotolinėse paskaitose:

 • 2020 m. balandžio 14 d. (antradienis) 15:00-16:30

„Elgesio, bendravimo, kalbos, pažinimo procesų, sensorinės integracijos ypatumai, būdingi vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“

Registracija: http://tiny.lt/sensorine

Registracija vyks iki 2020 m. balandžio 13 d. 17 val.

Skaityti daugiau...
 
2020-04-08 Rekomendacijos socialiniams pedagogams
Trečiadienis, 08 Balandis 2020 11:37

2020-04-08 Rekomendacijos socialiniams pedagogams.

Rekomendacijos socialiniams pedagogams „Socialinio pedagogo vaidmuo nuotolinio ugdymo organizavimo procese“ (skaityti čia)

 
2020-04-08 Rekomendacijos švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistams (logopedams, specialiesiems pedagogams, surdopedagogams, tiflopedagogams) dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo
Trečiadienis, 08 Balandis 2020 11:34

2020-04-08 Rekomendacijos švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistams (logopedams, specialiesiems pedagogams, surdopedagogams, tiflopedagogams) dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo

Rekomendacijos švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistams (logopedams, specialiesiems pedagogams, surdopedagogams, tiflopedagogams) dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo karantino metu (skaityti čia)

 
2020-03-30 Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbas karantino metu
Pirmadienis, 30 Kovas 2020 11:53

2020-03-30 Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbas karantino metu.

 • Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-36 įsakymu  „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“,  darbą vykdo nuotoliniu būdu.
 • Siekiant užtikrinti pagalbą Marijampolės savivaldybėje švietimo įstaigoms pagalba bus teikiama nuotoliniu būdu. Tel. 8 343 50472, mob. tel. 8 685 59225 ir el. paštais Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai konsultuotis galima darbo dienomis nuo8.00 val. iki 17.00 val.
 • Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimas, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymoTarnyboje karantino metu neatliekamas.

Kita svarbi informacija:

 • Švietimo įstaigų VGK sudaro mokinių, turinčių SUP, kuriems baigiasi Tarnybos vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas SUP vertinimo pakartojimas sąrašą, informuoja tėvus ir kreipiasi į Tarnybą dėl ankstesnių vertinimo dokumentų pratęsimo.
 • Mokinių, kurių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginis, psichologinis, medicininis ir socialinis pedagoginis aspektais įvertinimas buvo pilnai užbaigtas iki karantino paskelbimo, pažymos bus atiduodamos tėvams (globėjams) pasibaigus karantinui.
 
2020-03-30 Atmintinė savivaldybių administracijų pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, švietimo pagalbos tarnyboms, švietimo centrams
Pirmadienis, 30 Kovas 2020 11:53

2020-03-30 Atmintinė savivaldybių administracijų pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, švietimo pagalbos tarnyboms, švietimo centrams (skaityti čia)

 
2020-03-30 Rekomendacijos mokytojams, logopedams, specialiesiems pedagogams ir tėvams (globėjams) dėl specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu
Pirmadienis, 30 Kovas 2020 11:51

2020-03-30 Rekomendacijos mokytojams, logopedams, specialiesiems pedagogams ir tėvams (globėjams) dėl specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu.

Nuotoliniam ugdymui naudojamos aplinkos:

 1. Švietimo įstaigoms rekomenduojame mokymą nuotoliniu būdu pradėti naudojantis jau pažįstamais instrumentais: elektroniniais dienynais, el. paštu, susibūrus su mokiniais į socialinių tinklų (pvz., Facebook) grupes, pokalbiai ( pvz., Skype, Messenger ir kt.) ar kt.
 2. Švietimo įstaigos, kurios neturi paprastai naudojamos interaktyvios nuotolinio mokymosi platformos, rekomenduojame pasirinkti vieną ar kelias (pvz., Microsoft Office 365 Education, Google Clasroom, EDUKA klasė, EMA, MOODLE, ZOOM ir kt. ).
 3. Svarbu, kad kiekviena švietimo įstaiga naudotų vieningas aplinkas, kurios turėtų pakankamai funkcionalumų užtikrinant reikalingą abipusį mokinių ir mokytojų ryšį.
 4. Pateikiama mokymo medžiaga gali būti ir popierinė (pvz., mokinių jau turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis (pvz., „Google“ dokumentai ir pan.).
 5. Jeigu švietimo įstaigose atsiras mokinių, kurie neturi galimybių iš namų dirbti nuotoliniu būdu, siūloma švietimo įstaigai laikinai suteikti įstaigos kompiuterį, planšetę ar telefoną. Taip pat su savivaldybės ar kito steigėjo pagalba galima išsinuomoti ar nupirkti reikiamą įrangą, pasirūpinti internetiniu ryšiu.

Bendros rekomendacijos:

 1. Pirmiausia – nusiteikite geranoriškai ir pozityviai.
 2. Išsiaiškinkite mokinių galimybes naudotis kompiuterinėmis technologijomis.
 3. Pasikalbėkite su tėvais (globėjais), kad jie užtikrintų mokymui(si) tinkamą aplinką (stalas, kėdė, kompiuteris, telefonas, tuo metu mokymui(si) reikalingos priemonės). Aplinka turėtų būti rami, kuo mažiau blaškyti mokinį.
 4. Pasiteiraukite tėvų (globėjų), ar jiems suprantamos ugdymo(si) namuose sąlygos. Nurodykite kontaktus, kuriais galėtų tėvai (globėjai) gauti reikalingas konsultacijas.
 5. Pateikite informaciją tėvams, kokias vaizdo programasnaudosite nuotoliniam ugdymui, kokiu laiku prisijungsite, informuokite apie nuotolinio ugdymo trukmę.
 6. Priimkite bendrus susitarimus su mokiniais, kaip tinkamai elgtis virtualioje aplinkoje.
 7. Organizuokite nuotolinį ugdymą pagal iš anksto suderintą tvarkaraštį.
 8. Priklausimai nuo mokinio amžiaus rekomenduokite tėvams, kad mokiniai darytų pertraukėles.
 9. Susitarkite dėl vertinimo.
 10. Numatykite konkretų laiką mokiniui, tėvams (globėjams) konsultuotis su ugdančiais mokytojais, švietimo pagalbos specialistais.

Rekomendacijos logopedams ir specialiesiems pedagogams:

 1. Logopedo, specialiojo pedagogo pagalbą specialiųjų ugdymo poreikių mokiniams teikti pagal švietimo įstaigos priimtus susitarimus dėl nuotolinio ugdymo organizavimo.
 2. Bendradarbiaukite su mokytojais ir kitais švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, užduočių pritaikymo ir pateikimo.
 3. Bendradarbiaukite su mokinių tėvais (globėjais), esant poreikiui juos konsultuokite.
 4. Mokytojams ir tėvams (globėjams) pateikite savo konsultavimo laiką.
 5. Pagal poreikį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams organizuokite individualias logopedo pratybas (pvz., pasitelkite prieinamas tėvams vaizdo programas, kurių pagalba vaikas matytų kokius pratimus rodo logopedas, o logopedas galėtų fiksuoti, kaip vaikui sekasi atlikti pratimus, galite pasitelti tėvų pagalbą atliekant sunkesnius pratimus).
 6. Sudarykite nuotolinio darbo veiklos planą.
 7. Rengdami ir pateikdami užduotis atsižvelkite į kiekvieno vaiko amžių, individualius poreikius, kalbos išsivystymo lygį, ugdymo(si) galimybes ir sąlygas namuose.
 8. Rinkitės mokiniams ir tėvams (globėjams) prieinamiausius bendravimo ir užduočių pateikimo būdus (pvz., telefonu, el. paštu, Skype, Messenger, Viber, el. dienyne ar kt.).
 9. Pateikite mokiniams svarbiausias užduotis.
 10. Paaiškinkite pateiktas užduotis.
 11. Patikslinkite, ar mokinys suprato instrukciją.
 12. Būkite kūrybiški, užduotis pateikite įdomiai ir žaismingai.
 13. Mokomąją medžiagą papildykite vaizdinėmis priemonėmis (pvz., filmuota video medžiaga, internetinėmis nuorodomis ir kt.).
 14. Susitarkite su mokiniais, tėvais (globėjais) kokiu būdu jie turėtų jums pateikti atliktas užduotis (pvz., paprasčiausias būdas nufotografuoti ir atsiųsti).
 15. Numatytais būdais pateikite mokiniams, jų tėvams (globėjams) grįžtamąjį ryšį, konkrečiai įvardinkite, kokią veiklą/užduotį mokinys atliko gerai.
 16. Skaitmeninių priemonių sąrašą, skirtą dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais rasite čia: https://drive.google.com/file/d/13R3yGPtKtdzfuZsOAyH2uizKeISUmTk-/view

Dėl logopedo konsultacijos darbo dienomis (8.00 – 17.00 val.) galite kreiptis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , tel. 8 677 25635

Dėl specialiojo pedagogo konsultacijos darbo dienomis (8.00 – 17.00 val.) galite kreiptis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , skambinti tel. 8 611 52280

 

Rekomendacijos mokytojams:

 1. Rengdami ir ateikdami užduotis atsižvelkite į kiekvieno mokinio individualius poreikius ir ugdymo(si) galimybes.
 2. Svarbus ugdančių mokytojų bendradarbiavimas. Kad mokiniai nebūtų apkrauti užduočių gausa, konsultuotis su ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistais dėl ugdymo turinio pateikimo.
 3. Mokinys turi gebėti savarankiškai pasinaudoti Jūsų nurodytomis, siųstomis priemonėmis/užduotimis, nuorodomis.
 4. Mokomoji medžiaga turėtų būti konkreti, trumpa, struktūruota, aiški ir nuosekli.
 5. Paaiškinkite skiriamas užduotis.
 6. Patikslinkite, ar mokinys suprato instrukciją.
 7. Atsižvelgiant į mokinių amžių, sutrikimo pobūdį, pagal galimybes, mokomąją medžiagą papildykite vaizdinėmis priemonėmis (pvz., filmuota video medžiaga, paruoštos skaidrės PowerPoint programa ir kt.), neperkraukite mokomosios medžiagos tekstu.
 8. Kaitaliokite užduočių pobūdį.
 9. Stenkitės visus mokinius įtraukti į bendras organizuojamas projektines veiklas, kad jie jaustųsi visaverčiai ugdymosi dalyviai.
 10. Pateikite mokiniams reikalingą atraminę medžiagą (užduočių pavyzdžius, taisykles, formulių lenteles ir kt.), kuriomis galėtų naudotis atliekant užduotis.
 11. Pateikiant savarankiškas užduotis (pvz., informacijos paieška internete) nurodykite paieškos nuorodas.
 12. Numatytais būdais (pvz., el. paštu, Skype, el. dienyne ir kt.) pateikite mokiniams, tėvams (globėjams) konstruktyvų grįžtamąjį ryšį (kuo dažniau naudokite teigiamus pastiprinimus (konkrečiai įvardinkite, kokią veiklą, užduotį atliko gerai), pabrėžkite mokinio pasiekimus.
 13. Nebijokite prašyti kitų pagalbos.

Rekomendacijos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams:

 1. Mokytojai gali parengti 15-20 minučių tematinius video vaikams su tam tikromis užduotimis, atitinkančiomis vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.
 2. Vaizdinė medžiaga gali būti paskelbti ugdymo įstaigos tinklalapyje ar tam tikroje įstaigos pasirinktinoje elektroninėje paltformoje.
 3. Atliktų užduočių nuotraukas tėvai gali įkelti į nurodytą el. paštą, ar kitą programą, kad mokytojas matytų rezultatus.
 4. Pasinaudojus skaitmeninių technologijų galimybėmis, galima organizuoti tam tikra tema iš anksto startus konferencinius skambučius (Skype, Messenger, Viber, Google ir kt.) visos grupėms vaikams – žinoma, talkinant tėveliams. Jų metu galima pasakoti istorijas, nagrinėti pasaulio žemėlapį ar daug kitų įvairių temų.
 5. Taikyti žaidimus vaidmenimis. Dažniausiai tokiais atvejais suaugusiajam reikia tik padrąsinti ir paskatinti, padėti ir kartu dalyvauti su vaiku veikloje.
 6. Nepamirškite ugdyti ir tų įgūdžių, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos. Tai fizinis aktyvumas, kūrybiškumas, aplinkos pažinimas ir kasdieniai įgūdžiai, tokie kaip mokėjimas naudotis stalo įrankiais, tvarkos laikymas, stalo serviravimas, asmeninė higiena ir pan.
 7. Namuose vaikai gali atlikti nesudėtingas mankšteles, taip pat įvairius darbelius, skirtus vystyti smulkiąją motoriką. 
 8. Galima pažinti gyvūnus ir augalus tyrinėjant paveiksliukus knygelėse, žiūrint dokumentinius filmus, ar stebint mieste gyvenančius paukščius – kad ir pro langą.
 
2020-03-30 Rekomendacijos socialiniams pedagogams
Pirmadienis, 30 Kovas 2020 11:28

2020-03-30 Rekomendacijos socialiniams pedagogams.

Švietimo įstaigų socialiniai pedagogai karantino metu švietimo pagalbą teikia nuotoliniu būdu. Rekomendacijos:

 • Socialinę pedagoginę pagalbą teikti naudojant tėvams jau pažįstamus instrumentus – elektroninį dienyną, el. paštą, telefoną.
 • Tikslinga individualiai įvertinti tėvų galimybes naudotis ryšio priemonėmis. Susitarti dėl bendravimo būdų, nusimatyti konkretų konsultavimo laiką telefonu (dieną, valandą), nurodyti per kiek laiko bus atsakoma į elektroninius laiškus, trumpąsias žinutes ir pan.
 • Numatyti galimybę perduoti atspausdintas užduotis tiems mokiniams, kurie neturi galimybės jungtis prie internetinės sistemos. Perduodant užduotis svarbu aiškiai susitarti dėl jų atlikimo laiko, grįžtamojo ryšio ir pan.
 • Susisiekti telefonu su mokinių tėvais, kuriems buvo numatyta ilgalaikė ar nuolatinė socialinė pedagoginė pagalba (nelaukti, kol tėvais patys kreipsis).
 • Aptarti tolimesnės pagalbos intensyvumą, nusimatyti būdus kaip ji bus teikiama. Pagal galimybes tęsti grupinius socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus (pvz., su mokiniais burtis į socialinių tinklų grupes ir pan.).
 • Agalvokite konkrečius žingsnelius, įtraukite auklėtojus, sutarkite su tėvais, iki kada jie turi pranešti, kad vaikas serga, nes jie ir nuotoliniu būdu besimokydami sirgs, ir kad jie nebus prisijungę prie ugdymo proceso. Visus tuos pokyčius darykite po vieną mažą žingsnelį.

Informacija apie Minimalios ir vidutinės priemonės taikymą karantino metu:

https://drive.google.com/file/d/1bakhOCXp3oX-4q54bEnY7dB8atX4znT9/view

Informacija mokyklai, pereinant į nuotolinį mokymą(si):

https://drive.google.com/file/d/1VvCJV83I2DdTZjfhejvJsSGSe1_Jpnbh/view?usp=sharing

Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui:

failas atsisiuntimui xls (2020.03.24 versija

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/skaitmenin%C4%97s-priemon%C4%97s

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kalendorius

spalio 2021
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?